Entä sitten, kun verkkosivusto on valmis?


Posted on 13.04.2017
By Christa Nousiainen


Useat asiakkaamme miettivät, mitä verkkosivuille tapahtuu sen jälkeen, kun ”kaikki on valmista”. Todellisuudessa verkkosivusto on jatkuva palapeli, joka ei koskaan tule valmiiksi.Jatkuvia kehitysideoita tapahtuu ja sivusto kasvaa ideoiden mukana – oli se sitten sisältötekstien muutos, uusi toiminnallisuus työskentelyn sujuvoittamiseksi tai ehkäpä pientä kasvojen kohotusta  kokonaisrakennetta muuttamatta. Huolellisesti ylläpidetty sivusto ei koskaan jää lojumaan paikoilleen eikä huolehdimattomuuden vuoksi sammaloidu bittisyövereihin.
 

Mitä se ylläpito sitten oikein on ja miksi se on niin tärkeää?

Tykkään käyttää useille tuttuja konkreettisia esimerkkejä ja vertailukuvia asian kerronnassa, sillä monesti se auttaa havainnollistamaan sitä tuntemattomampaa aluetta helpommin. 
Lähes kaikki tietävät mitä tapahtuu, jos autoon ei vaihdeta öljyjä koskaan eikä sitä huolleta. Hiljakselleen se alkaa hajoamaan osa osalta, jolloin yksi osa särkee toisen, toinen kolmannen ja lopulta auto lakkaa toimimasta kokonaan. Huoltamaton auto on särkyessään kallis korjata. Näin käy myös verkkosivustolle, mikäli siitä ei huolehdita. 

Ylläpito on sivuston taustalla tehtävää ”näkymätöntä” työtä, joka on kaikessa näkymättömyydessään yksi tärkeimmistä asioista kehityksessä. Useat ajattelevat, ettei ehkä tarvitse aktiivista ylläpitoa, mutta jättäisikö hän samoilla periaatteilla autonsakin huoltamatta? Aivan.

Ylläpito on jatkuvaa kehitystä. Siinä missä autoon vaihdetaan öljyt, niin verkkosivustolle tehdään tietoturvapäivitys. Lähes yhtä näkymätöntä, mutta mahdollistaa toimivuuden ja käytön jatkossakin. Tämä on osaltaan siis ennaltaehkäisevää työtä, jotta sivusto ei vaurioidu ja se pysyy toimintavalmiina kehityksessä mukana. Aktiivisella ylläpidolla voidaan varmistaa, että asiakkaasi näkevät palvelusi. Sivusto on käyntikorttisi ja nykyään yksi vaikuttavimmista tekijöistä ostopäätöksiin. 

Asiallinen, ehjä ja huolellisesti ylläpidetty sivusto tuo mukanaan luotettavuutta sekä näkyvyyttä. Ethän antaisi lian tahrimaa kartonkikäyntikorttiakaan potentiaaliselle asiakkaalle, ethän?

Internet ja verkkosivustot ovat tulleet jäädäkseen, ne kasvavat ja kehittyvät hurjaa vauhtia. Digivelan hankkiminen on aina riski.

Pintaa syvemmälle

Ainoastaan verkkosivuston tietoturva- ja modulipäivitykset eivät yksinään riitä, kuten ei autoonkaan riitä vain öljyjen vaihto. Verkkosivusto on pienten eri osioiden yhteenlaskettu summa. Se toimii, koska monet pienet asiat tekevät siitä kokonaisuuden. Ihan niinkuin autossakin on tuhansia eri osia, ei pelkästään näkyvä ulkokuori. Konepellin aukaisu näyttää hieman pintaa syvemmälle, mutta ei kaikkea, se on verrattavissa verkkosivuston hallintapaneeliin.

Verkkosivustolla on siis aina toiminta-alusta, palvelin ja sieltä rakennettu palvelintila, josta sivusto on saatavilla. Myös palvelin tarvitsee huoltamista, päivitystä ja ylläpitoa. Ilman toimivaa palvelinta myöskään verkkosivusto ei toimi eikä ole julkisesti saatavilla. Kuulostaako rakettitieteeltä? Sen vuoksi me Bravella olemme täällä.

Meille on kunnia-asia huolehtia ylläpidosta ja verkkosivustoista myös sen jälkeen, kun se on ”valmis”.


Faktoja ymmärrettävässä muodossa


Posted on 12.04.2017
By Laura Nevasalo

Tags: #Analytiikka, Analytics, TagManager, #Verkkosivusto, Web development


Tiedänkö kuka verkkosivuillamme vierailee, mitä hän sieltä etsii ja löytääkö hän etsimänsä? Ollaanko tämän hetkiseen sivustoon tyytyväisiä vai pitäisikö tehdä joitain? Mitä?Analytiikka: yrityksesi suunnannäyttäjä digitaalisella alustalla. Jotta tämä suunnannäyttäjä pystyy toimimaan parhaalla mahdollisella kapasiteetilla, se täytyy olla asennettuna oikein ja sen sanatonta viestiä pitää osata tulkita. Yksinkertaista, eikö? Tämä luotsi tykkää luvuista, ei koskaan valehtele eikä vääristele asioiden todellisia puolia ja mikä parasta, ei anna omien ennakkoasenteidensa vaikuttaa lopputulokseen. Datastudion avulla analytiikkafakta tuodaan visuaalisessa ja selkeässä muodossa dashboardiin, eikä tämäkään vaadi kuin asian osaavan henkilön.

Ilman oikein asennettua analytiikka verkkosivustolle on kuin suunnistamista metsässä ilman karttaa. Ihmisillä on taipumus tehdä päätöksiä ja oletuksia omien mielikuviensa ja mieltymyksiensä perusteella. Olet varmasti törmännyt esimerkiksi parisuhteessa tilanteeseen, jossa luulet tietäväsi mitä toinen ajattelee. Olet ikään kuin ajatellut toisen puolesta, toiminut omien ajatustesi ja ennakkoluulojesi pohjalta, joka onkin osoittautunut aivan vääräksi ratkaisuksi. Jälkeenpäin olet ehkä kysäissyt itseltäsi, olisiko ollut järkevämpää ja helpompaa kysyä toiselta ennemmin kuin olettaa tietävänsä jo entuudestaan hänen vastauksensa? 

Surffailemme sujuvasti sivustolta toiselle, vertailemme tuotteita, hintoja ja milloin mitäkin ja jätämme itsestämme tuhansiin eri paikkoihin muistijälkiä surffailustamme. Olisiko yrityksen kannalta ehkä kiinnostavaa saada juuri tuota dataa omiin käsiinsä? Kuka yrityksemme sivustolla kävi, mitä hän siellä teki, löysikö hän etsimänsä ja tulikohan hän sivustolle vielä uudelleen?

Kuka näki yrityksemme mainoksen ja mitä he sen jälkeen tekivät? Osasimmeko tehdä oikeat ratkaisut mainonnan tai verkkosivujen uusimisen suhteen? Jos nämä asiat mietityttävät ja pidät niitä järkevinä tietoina, anna meidän auttaa löytämään tuo tieto ja tarvittaessa tulkitsemaan sitä. On ihan ok, jos analytiikan tulkitseminen tuntuu rakettitieteeltä, mutta asiantuntijalle sitä se ei ole.


Beneq - A Thinner World
Digitaalisen markkinoinnin kokonaisvaltainen kumppanuus verkkosivuston suunnittelusta hakusanamainontaan (SEM)

Tags:

, , , , , ,

Tiivistelmä:

Innovatiivisia pinnoitteita valmistavan Beneq:n digitaalisen markkinoinnin kokonaisuutta kehitetään yhteistyöhankkeessa Brave Digitalin kanssa. Kumppanuus on edennyt yritysvideon toteutuksesta, verkkosivustojen suunnitteluun ja toteutukseen, verkkoanalytiikkaan ja hakusanamainontaan.

Haaste:

Samaan aikaan, kun Beneq:lla oli hyvä käsitys digitaalisen markkinoinnin potentiaalista, yritys tarvitsi markkinoinnin analyyttiseen toteutukseen osaavaa kokonaisvaltaista kumppania.

Ratkaisu:

Digitaalisen markkinoinnin uudistaminen, hakusanamainonta, verkkosivuston kehitys ja yritysvideon toteutus.

Tulokset:

 • Analytiikan mittareiden tuominen kaikkeen markkinoinnin tekemiseen.
 • Mainonnan kohdistaminen ja verkkosivuston kehittäminen liidien generoimiseksi.
 • Digitaalisen tekemisen jatkuva kehittäminen osaksi Beneq:n toimintaa.  

Toteutuksen laajempi kuvaus:

Digitaalisen markkinoinnin toteutus jakautuu yrityksissä usein monille eri kumppaneille. On tyypillistä, että yksi markkinoinnin kumppani suunnittelee asiakkaan kotisivuja, toinen hallinnoi Google Adwords-hakusanamainontaa ja kolmas toteuttaa erikseen retargetointia ja display-mainontaa. Lisäksi eri mediasisältöjen toteutukseen käytetään omia osaajiaan.

Kun digitaalisen markkinoinnin toteutus pirstaloituu eri tahoille, kumppaniyritykset joutuvat kilpailemaan keskenään asiakasyrityksen budjetista eikä kukaan katso digitaalista markkinointia kokonaisvaltaisesti.

Brave Digitalin vahvuus digitaalisen markkinoinnin kumppanina on nimenomaan se, että kaikki digitaalisen markkinoinnin ydintoiminnot toteutetaan ammattimaisesti yhdeltä luukulta. Näin kaikki ratkaisut perustuvat tavoitteisiin, analytiikkaan sekä rationaalisiin perusteluihin, ja markkinointibudjetti valjastetaan palvelemaan asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla.

Brave Digital aloitti yhteistyön Beneq:n kanssa videotuotannon kumppanina, sillä yrityksen palveluiden laaja-alaisuutta ja innovaatioita haluttiin esitellä laadukkaalla videolla.

Kumppanuus laajeni pian hakusanamarkkinointiin. Työn tilaajana toiminut Beneq:n markkinointi- ja viestintäjohtaja oli työskennellyt aiemmin SEM (Search Engine Marketing) talossa, mistä johtuen Beneq:lla ja Brave Digitalilla puhuttiin heti lähdöstä “samaa kieltä”.

Suorana jatkumona aiemmalle mainonnan yhteistyölle Brave Digital ja Beneq:n yhteistyö laajennettiin Beneq:n verkkosivuston uudistamiseen.

Perustavaa laatua olevana tarpeena verkkosivujen suunnittelussa oli kaikkien asiakassegmenttien palveleminen yhdessä verkkopalvelussa. Verkkosivujen kehityshankkeen pohjana toimi asiakkaan vahva näkemys verkkopalvelun toiminnasta. Keskeiset kysymykset, joita lähdettiin ratkomaan, olivat miten esitellä tarjonnat ja mitä innovatiivisia sovellusmahdollisuuksia verkkosivut tarjoavat. Vision toteutumisen ohella verkkosivujen tarkoituksena on toimia liidien generoijana, joka konkretisoi digitaalisen markkinoinnin arvon yhteytenä asiakkaisiin.

Tänä päivänä Brave Digital on kaikessa Beneq:n digitaalisessa tekemisessä mukana ja analytiikka ohjaa vahvasti markkinoinnin toteutusta tavoitteellisesti.


Digivelka - Yritysten suurin kehittymisen jarru


Posted on 01.04.2017
By Pasi Lappalainen

Tags: digitaalisuus, #digitalisoituminen, digivelka, LEAN, #Verkkosivusto, mobiili, CRM, #Analytiikka, #Sovelluskehitys, #Drupal, #SEM, #Digitaalinen markkinointi


Kun yrityksen kohderyhmän käyttäytyminen muuttuu digitaaliseksi, eikä yritys muuta toimintatapaansa kohderyhmän mukana syntyy digitaalista velkaa. Velka voi syntyä sekä sisäisiin että ulkoisiin prosesseihin.Mitä on digivelka?

Kun yrityksen kohderyhmän käyttäytyminen muuttuu digitaaliseksi, eikä yritys muuta toimintatapaansa kohderyhmän mukana syntyy digitaalista velkaa. Velka voi syntyä sekä sisäisiin että ulkoisiin prosesseihin. Digivelka voi syntyä myös liian pienien budjettien tai kiireen ansiosta. Kun digivelka kasvaa, tähdätään helposti lyhyen aikavälin velan lyhentämiseen. Tämä ei kuitenkaan lyhennä velkaa pidemmällä aikavälillä, vaan on verrattavissa pikavippiin, joka auttaa pienen hetken.

Helpoin esimerkki digivelasta on kivijalkaliikkeet. Esimerkiksi urheiluvälineitä myyvä liike ei tee hakusanamainontaa, koska hänellä ei ole verkkokauppaa eikä verkkosivustoa missä tuotteet olisivat selkeästi esillä. Tämä ajaa liikkeen tilanteeseen missä kohderyhmä on muuttanut käyttäytymistään, mutta yritys ei ole seurannut kohderyhmän muutosta. Toteutetaanpa kuvitteellinen tapaus urheiluvälineitä ostavasta kuluttajasta.

Kuluttaja Turusta haluaa ostaa uudet sukset joten hän menee hakukoneeseen ja etsii tuotteita hakusanalla murtomaasukset. Hän päätyy samantien isoihin verkkokauppoihin tai kansainvälisten toimijoiden verkkopalveluihin. Pienet Suomalaiset kivijalkaliikkeet eivät näy missään vaiheessa. Jos digivelkaa ei olisi, niin turkulainen suksien etsijä olisi nähnyt samantien paikallisen liikkeen mainoksen, jossa kerrottaisiin että olemme nurkan takana ja tässä on meidän suksimallisto tällä hetkellä.

Eli kohderyhmä on muuttanut toimintaansa digitaaliseksi, mutta kivijalkaliikkeen yrittäjä ei sitä ole tehnyt ja näin syntyi digivelkaa joka tulisi korjata.

Digivelka kasvaa korkoa

Kun yritys velkaantuu pahasti yleensä on helppo lähteä hakemaan hetkittäistä helpotusta. Sama koskee digivelkaa jos digivelka kasvaa suureksi on helpompi lähteä toteuttamaan mahdollisimman paljon lyhyessä ajassa mahdollisimman halvalla. Tämä kuitenkin aiheuttaa yleensä sen että velka kasvaa korkoa eli jää maksettavaksi myöhemmin.Tämä voi ilmentyä esimerkiksi konvertoimattomana verkkosivustona tai CRM järjestelmän puuttumisena.

Mistä tunnistaa digivelan?

Yksinkertaiset kysymykset auttavat sinua tunnistamaan digivelkaa:

 • Toteutatko hakusanamainontaa ja tuoko se tuloksia?
 • Onko verkkosivustollasi tarpeeksi asiakkaan tunnistamisen lähteitä?
 • Onko verkkosivustosi mobiiliyhteensopiva?
 • Onko käytössäsi moderni CRM ratkaisu?
 • Käytätkö analytiikkaa markkinoissa, myynnissä sekä kohderyhmien määrittelemisessä?
 • Tuotetaanko yrityksessäsi raportteja käsin?    

Jatkuvan kehittymisen ajattelu

Paras tapa kuroa digivelkaa on kehittää yrityksen digitaalisia prosesseja jatkuvana prosessina. Digitaalisuus ei ole tullut tiensä päähän vaan jatkaa kehittymistään edelleen,  tämän takia jatkuva kehittyminen on paras tapa olla velkaantumatta. Pienillä askelilla eteenpäin ja jatkuva kehittyminen myös takaa ettei projekteista tule liian suuria ja hyödyistä päästään nauttimaan todella nopeasti. Kerron mielelläni lisää meidän tavastamme toteuttaa ketterää kehitystä joten ota yhteyttä!


Reima
Tekninen partneri verkon haasteissa

Tags:

, , , ,

Tiivistelmä:

Markkinoinnin ja myynnin painottuessa verkkoon on teknisen partnerin pysyttävä kehityksen mukana, sekä taivuttava hyvinkin erityyppisiin verkkototeutuksiin. Olemme toteuttaneet Reimalle vuodesta 2010 lähtien erinlaisia verkkototeutuksia.OPR-Vakuus
Mobiiliresponsiivisen verkkosivuston uudistus Drupal-kehitystä hyödyntäen ja lainanhakuprosessin kehittäminen

Tags:

, , , , , ,

Tiivistelmä:

Verkkosivuston löydettävyys ja käytettävyys ovat tärkeimpiä tekijöitä rahoituspalveluiden tarjoajaa valittaessa. OPR-Vakuus uudisti viisi verkkosivustoa käyttökokemukseltaan korkealaatuiseksi, mobiiliresponsiiviseksi ja hakukoneoptimoiduksi Drupal-kehityshankkeessa Brave Digitalin kanssa. Digitaalisten palveluiden kehityshankkeessa uudistettiin samalla koko lainanhakuprosessi.

Haaste:

Laina- ja rahoituspalveluja tarjoavan OPR-Vakuuden sivustojen ilme ja lainanhakuprosessit eivät palvelleet yrityksen liiketoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. Lainanhaku sisälsi ylimääräsisiä steppejä, eikä toiminut mobiililaitteilla ollenkaan.

 


Ratkaisu:

Kehityshankkeessa toteutettiin viisi responsiivista Drupal-sivustoa, joiden keskiössä oli korkea käytettävyys, hallittavuus ja hakukoneoptimointi. Samaan aikaan lainanhakuprosessi uudistettiin ohjelmistokehityshankkeessa sovelluskehyksen avulla.

 

Tulokset:

Lopputuloksena OPR-vakuuden koko digitaalisen liiketoiminnan ja markkinoinnin prosessit uudistettiin. Niin sivustojen käytettävyys kuin konversiotkin nousivat merkittävästi.

Kehityshankkeen myötä verkkosivustolla on

 • 14 % vähemmän välittömiä poistumisia.
 • 41 % istunnon keston kasvu.
 • 51 % enemmän kävijöitä mobiili- ja tablet-laitteilla.
 • 100 % kasvu mobiili- ja tablet-laitteiden istunnon kestossa.

 


Toteutuksen laajempi kuvaus:

OPR-Vakuus on pienlainoja tarjoava rahoitusyhtiö. Yrityksen tarjontaan kuuluvat Everyday -joustoluotto, Ostosraha -kulutusluotto, sekä Yritysluotto, joka on yritysten rahoitukseen luotu palvelu. 

Kehityshankkeen ensimmäisessä vaiheessa lähdettiin purkamaan OPR-Vakuuden vanhoja verkkosivustoja eli Everyday.fi-, Yritysluotto.fi- ja Ostosraha.fi-sivuja. 

Lähtötilanteessa OPR:n verkkopalvelut olivat vanhentuneet, eivätkä lainanhakuprosessit toimineet mobiilissa lainkaan. Lisäksi lainanhakuprosessi koettii pitkäksi ja hankalaksi. 

Uudistuksessa käytiin jokainen askel lainanhaussa läpi ja pyrittiin tekemään verkkovierailusta käyttökokemuksen kannalta mahdollisimman selkeä kokonaisuus. 
Kaikkiin palveluihin suunniteltiin uusi visuaalinen ilme, sekä mietittiin, mitä erilaisia digitaalisia toimintoja verkkosivuston sisälle tarvitaan prosessien optimoimiseksi. 

Samalla verkkopalveluiden sisällönhallintaa kehitettiin niin, että sisällöntuottajat pääsevät muokkaamaan sivustoja itsenäisesti ja helppokäyttöisesti. Prosessien suoraviivaistamisen myötä lainanhakustepit saatiin pudotettua kuudesta neljään. Kaikki palvelut kehitettiin mobiiliresponsiivisesti eri mobiilinäyttökoot huomioiden. 


Verkkopalveluiden kehityshankkeessa luotiin mm. seuraavat toiminnallisuudet:

 • Mahdollisuus kampanjasivustojen toteutukseen ja julkaisuun.
 • Etusivun versiointimahdollisuus. 
 • Kieliversiointi, jonka tuella kansainvälistyminen saatiin käyntiin.
 • Lainalaskurit. 
 • Kuukausietujen toteutus. 
 • Usein kysytyt kysymykset-palvelu. 

Uudistuksella pyrittiin mm. seuraaviin tavoitteisiin:

 • Lainahakuprosessin korkea käytettävyys ja näyttävä visuaalinen ilme.
 • Verkkosivuston hakukoneoptimointi.
 • Verkkosisältöjen tuotannon tukeminen. 
 • Kävijäkonversion optimointi asiakkaiksi.

Projekti toteutettiin kahdessa osassa: verkkosivustot toteutettiin Drupal-julkaisujärjestelmällä ja lainanhakuprosessin taustalla on ohjelmistokehys. OPR-Vakuuden IT ja markkinointi myös koulutettiin käyttämään uusia palveluita. 

Samalla digitaalisessa lainanhakuprosessissa tehtiin versiohallinnan käyttöönotto. Näin useampi koodari voi työskennellä eri sijainneissa versionhallinnan yhdistäessä tuotokset yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Toteutus tehtiin avoimen lähdekoodin, eli Open Source-periaatteiden mukaisesti asiakkaan edut huomioiden.

Osana hanketta OPR-Vakuudelle toteutettiin televisio- ja radiomainokset Brave Digitalin mediasisältötiimin kanssa. Näin ollen kokonaisuus saatiin toteutettua kustannustehokkaammin, kun kaikki osaaminen saatiin samalta kumppanilta. 

Hankkeessa saavutetut tuloket ovat olleet merkittäviä. Sivustojen välittömien poistumisten määrä putosi 14 %, istunnon kesto kasvoi 41 %, mobiili- ja tablet laitteilla käynnit nousivat 51 % ja mobiilivierailuiden kesto kasvoi 100 %.


Antti-Teollisuus
Verkkosivuston uudistus tukemaan kansainvälistä kasvua

Tags:

, , , , , , ,

Tiivistelmä:

Kansainvälisen liiketoiminnan kehittäminen vaatii teollisuusyritykseltä monipuolista ja toimivaa digitaalista presenssiä. Korkeaan laatuun ja luotettavuuteen nojaavan Antti-Teollisuuden internetsivuston toiminnot ja käytettävyys uudistettiin vastaamaan yrityksen brändiä ja tukemaan myynnin kasvua.

Haaste:

Antti-Teollisuuden vanhalla verkkosivustolla tunnistettiin useita ongelmia, kuten heikko responsiivisuus, haasteet jälleenmyyjien hakemisessa sekä puutteelliset kieliversiot. Lisäksi kaivattiin näkemystä verkkosivuston käytettävyyden parantamiseen ja ideoita liiketoiminnan tukemiseen digitaalisen palvelun avulla.


Ratkaisu:

Verkkosivuston uudistus aloitettiin Antti-Teollisuuden vanhojen kotisivujen haasteiden listaamisella, analytiikkaan perehtymisellä, sekä kilpailijakentän kartoituksella. Analyysissa tunnistettiin niin hyvät kuin huonotkin puolet vanhassa sivustossa, mikä tarjosi toimivan pohjan verkkosisältöjen ja palvelun toimintojen suunnitteluun. Verkkosivusto uudistettiin täysin Drupal-kehityshankkeessa, jonka tuloksena yrityksen sivusto tarjoaa Antti-Teollisuuden asiakkaille ympäri maailman korkealaatuisen käyttäjäkokemuksen tukien Antti-Teollisuuden liiketoiminnan kasvua.

Tulokset:

Analyysiin perustuen tunnistettiin tärkeimmät kehityskohteet, jotka ratkaistiin verkkosivuston kehityshankkeessa. Käyttäjäkokemus nostettiin korkeatasoiseksi sivuston eri osioissa. Visuaalisesti näyttävästä verkkopalvelusta kehittyi kansainvälinen myyntikanava liiketoiminnan kasvua tukemaan.

Katso toteutus!


Toteutuksen laajempi kuvaus:

Antti-Teollisuuden liiketoiminta jakaantuu kahteen melko erilaiseen alaan: Laivojen oviin ja viljankäsittelyratkaisuihin. Tämä tarjosi selkeä lähtökohdan Antti-Teollisuuden verkkosivuston uudistukselle, sillä kohderyhmiä haluttiin alkaa puhuttelemaan segmenttiin sopivalla tavalla. Sivustouudistuksen myötä vierailijalta kysytäänkin heti saitille tultaessa, onko hän kiinnostunut laivan ovista vai viljankäsitttelyn tarjonnasta. Ensimmäisellä vierailulle tehty valinta ohjaa välimuistista asiakkaan jatkossa automaattisesti oikeaan sivuston osaan.

Antti-Teollisuuden verkkosivusto uudistettiin analyyttisesti: kehitystyö aloitettiin vanhojen kotisivujen haasteiden tunnistamisella, analytiikkaan perehtymisellä, sekä kilpailijakentän kartoituksella. Tähän analyysiin perustuen hahmotettiin niin hyvät kuin huonotkin puolet vanhassa sivustossa, mikä tarjosi toimivan pohjan verkkosisältöjen ja toimintojen suunnitteluun. Haasteina nähtiin esimerkiksi verkkosivuston päivitettävyys, tuotetietojen ripottelu eri sivuille, mobiiliresponsiivisuus, sekä kieliversioiden ajantasaisuus, jotka kaikki uudistettiin hankkeessa.

Näin Antti-Teollisuuden sivusto rakennettiin uudelleen analyyttisesti Drupalilla toteutetussa kehityshankkeessa.

“Päädyimme Antti-Teollisuuden kanssa uudistamaan verkkosivuston käyttökokemuksen kokonaisuudessaan. Verkkosivustosta kehitettiin helppokäyttöinen, ja samaan aikaan luotiin Antista kuvaa edelläkävijänä markkinassa”, kuvaa Brave Digitalin toimitusjohtaja Jukka Leino.


Miksi alusta koetaan niin tärkeänä verkkopalveluissa?


Posted on 27.12.2016
By Pasi Lappalainen

Tags: #CMS, Verkkopalvelu, Kehitys, Web-kehitys, #Verkkosivusto


Tässä taannoin juttelin tutun toimitusjohtajan kanssa, joka oli miettimässä uuden verkkopalvelun rakentamista. Keskustelu alkoi tutusti siitä, että hän oli miettinyt mille alustalle aikoisi verkkopalvelunsa rakentaa.Tämä asia tuntuu nousevan jokaisen verkkopalvelun avainkysymykseksi, vaikka sitä sen ei tulisi olla. Verkkopalvelun alusta ei määrittele esimerkiksi verkkosivuston onnistumista kaupallisesti tai edes anna sille mahdollisuuksia onnistumiseen. Paljon enemmän verkkopalvelun onnistumiseen vaikuttaa se kuinka osaava ryhmä verkkopalvelua on rakentamassa. Avainkysymyksinä voisivat paremminkin olla, mitä sellaista sisältöä tarjotaan joka kiinnostaa asiakaskuntaa, miten projektissa hyödynnetään olemassaolevaa tietoa kävijöistä, miten myynnillinen ja markkinoillinen kanta otetaan huomioon sekä miten verkkosivusto tukee muita markkinointitoimenpiteitä kuten hakukonemainontaa.

Alustan pähkäilyn sijaan katse tulisikin kääntää siihen millaista sisältöä verkossa on ajateltu esitettävän sekä missä muodossa sisältöä esitetään (videona, kuvana vai tekstinä). Kun konsepti ja sisältö on mietitty, teknisien ratkaisujen tekeminen on huomattavasti helpompaa. 

Miksi sitten alusta koetaan niin tärkeänä osana verkkosivustoa? Yksi vaikuttaja on varmasti alan kaupalliset toimijat. Alusta edellä on helppo myydä ja sitä on asiakkaan helppo kilpailuttaa.