RD Velho
Digimarkkinoinnin strategia, myynnin raportoinnin työkalu, intranet ja toiminnan käsikirja

Tags:

, , , , , , , , , , ,

Tiivistelmä:

Brave Digital toimii insinööri- ja IoT-toimisto RD Velhon kokonaisvaltaisena kumppanina digitalisoinnissa. Yhteistyöhankkeessa on kehitetty niin digitaalisen markkinoinnin strategia ja sen toteutus, myynnin raportointityökalu, asiakaspalautteiden kerääminen kuin toiminnan käsikirja yrityksen intranetiin.

Haaste:

Digitaalisen markkinoinnin osalta haasteena oli tunnistettujen ryhmien tavoittaminen verkkosisältöjen optimoinnin, hakusanamainonnan ja muiden markkinointitoimien avulla.

Myynnin raportointi vaati puolestaan manuaalista työtä johdolta, minkä pohjalta lähdettiin ideoimaan mittaristoa ja “myynnin zemppaustyökalua”, ettei myyntiputken kannalta relevantti tieto karkaisi.  Myös asiakaspalautteiden saaminen ja yhdistäminen myynnin mittareihin oli keskeisenä tarpeena.

Lisäksi RD Velhon sisäinen viestintä, laadunvalvonta sekä työntekijöiden asianhallinta vaati räätälöityä työkalua kasvuyrityksen päivittäisten asioiden hoitoon.


Ratkaisu:

Yhteistyön myötä kehitettiin

 • Digitaalisen markkinoinnin strategia, toteutus ja seuranta.
 • Myynnin raportoinnin ja asiakaspalautteiden keräämisen työkalu.
 • Intranet ja toimintaa ohjaava toiminnan käsikirja.

Tulokset:

 • Markkinointia tehdään tavoitteellisesti ja analyyttisesti.
 • Verkkosisällöt on suunniteltu tukemaan markkinointistrategiaa.
 • Myynnin mittariston kehittäminen ja siihen pohjautuva raportointi ilman manuaalista työtä.
 • Automoitu asiakaspalautteen keruu tuo läpinäkyvyyttä asiakkaiden tyytyväisyyteen.
 • Toiminnan käsikirja varmistaa, että laadunvalvonta ja sisäinen viestintä toimii.
 • Työntekijöiden jalkautus ja siihen liittyvien käytännön toimien toteutus tulee varmistetuksi.

Toteutuksen laajempi kuvaus:

Markkinointistrategia ja markkinoinnin toteutus

Digitaalisen markkinoinnin strategia lähti liikkeelle perusasioiden määrittelystä. RD Velhon markkinointistrategian suunnittelu sisälsi mm. seuraavat asiat:

 • Tavoitteiden ja hyötyjen määrittely
 • Kohderyhmien määrittely
 • Sisältömäärittely
 • Asiakaspolut
 • Markkinoinnin segmentit
 • Analytiikan mittarit

Keskeisiksi kohderyhmiksi tunnistettiin neljä verkkosivuston käyttäjäryhmää. RD Velho haluttiin tehdä tunnetuksi

 • Ylimmän johdon,
 • Keskijohdon,
 • Suunnittelijoiden sekä
 • Työnhakijoiden keskuudessa.

Osana RD Velhon markkinoinnin toteutusta verkkosivuston sisällöt uudistettiin palvelemaan tavoitteita ja SEO-optimoitiin Drupal-kehityshankkeessa. Uudistus perustui tutkimukseen, joka arvioi kanavia joista ja hakusanoja joilla yrityksen tuli löytyä internetistä.

Näin sivusto uudistettiin tukemaan löydettävyyttä kaikkien neljän keskeisen käyttäjäsegmentin sisällä, jotka kaikki arvostavat eri asioita.  

Hankkeessa luotiin verkkoanalytiikan pohjalle “analytiikkacase”, jossa määriteltiin liiketoiminnan kannalta tärkeät mittarit verkkopalvelussa. Esimerkiksi rekrytointimarkkinointia mitataan työpaikkojen katsomiskerroilla ja saapuneiden rekryhakemusten määrällä per kuukausi.

Markkinoinntisuunnitelmassa nimetty markkinointiryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa miettimään seuraavia toimenpiteitä. Näin markkinoinnin suunnittelu kehittyy jatkuvasti perustuen analytiikkaan ja tuloksiin.

Myynnin mittarointi osaksi toiminnan kehittämistä

Osana markkinoinnin ja myynnin analyyttistä kehittämistä myötä työn alle otettiin RD Velhon myynnin mittarointi ja asiakaspalautteiden automaattinen keräys. Kehitettiin siis eräänlainen myynnin “zemppaustyökalu” jolla data kiinnostavista aihepiireistä saadaan hyötykäyttöön.

Sen avulla nähdään, kenen kanssa myyjät ovat palaveeranneet, minkälaisia tarjouksia on tehty ja voidaan tehdä vertailuja siitä, miten myynnin tulos on kehittynyt suhteessa myyjien toimintaan.

“Työkalu haluttiin, sillä pelkkä asiakkuudenhallinnan järjestelmä ei sisällä samoja mittareita. Kun projekti päättyy, tai myyjä tapaa asiakkaan, järjestelmä lähettää automaattisesti asiakaspalautekyselyn tavatulle asiakkaalle. Näin myyntisuppilossa myynnin ja markkinoinnin mittaristoon on sidottu asiakastyytyväisyys ja nähdään suoraan sen vaikutus myyjän onnistumiseen”, Brave Digitalin Pasi Lappalainen kuvaa työkalun toimintoja.  

Myös RD Velhon omille työntekijöille lähetetään perjantaisin viesti, jossa kysytään fiilikset ja kertoillaan yrityksen mittareista, kuten tavattujen asiakkaiden määrästä. Työkalu tähtää näin sekä henkilökunnan että asiakkaiden korkeaan tyytyväisyyteen ja tarjoaa yrityksen johdolle työkaluja tilanteen seuraamiseen.

Aiemmin toimitusjohtaja saattoi käyttää 2 tuntia aikaa myyjän mittareiden seurantaan, kuten sen tarkastamiseen, montako tarjousta tietty myyjä on tehnyt ja kuinka moni tarjouksista  meni läpi. Myynnin työkalun kehityksen myötä mittariston avulla tehdään johdon puolesta laskelma, joka tarjoaa relevantin tiedon automaattisesti .

Strateginen partneruus digitalisoinnissa

Yhteistyön myötä Brave Digital on noussut RD Velhon strategiseksi partneriksi digitalisoitumisessa laajasti. Ulkoisen markkinoinnin lisäksi yhteistyötä on tehty myös sisäisten prosessien tehostamisessa.

Osana kehitysprojektia kehitettiin myös intranet ja toiminnan käsikirja tehostamaan laadunhallintaa ja sisäisiä prosesseja. Samalla palvelulla hoidetaan myös reklamaatioiden ja palautteiden käsittely. Omien havaintojen vaikutusta pystyy seuraamaan, mikä kannustaa niiden jättämiseen.

Intranetiin kerätään asiakastarinoita, sitä käytetään palautekenavana ja myös sisäisten havaintojen tekemiseen. Hoidettava asia voi olla yksinkertainenkin; esimerkiksi jos pakkaushuoneesta loppuu teippi, asialle täytyy tehdä jotain.

Koska RD Velholla on paljon työntekijöitä eri toimipisteissä, toimiva viestinnän työkalu helpottaa sisäistä tiedonkulkua, ja vastuuhenkilöt löytyvät helposti.

Tärkeä osa toiminnan käsikirjaa on työhönotto- ja perehdyttämisprosessi, joka on toteutettu järjestelmän sisälle. Nopeasti kasvavissa organisaatioissa tulee paljon uusia henkilöitä töihin, mutta perehdyttämiseen käytettävä työmäärä kasvaa samalla suureksi.

Työntekijän aloittamiseen liittyy suuri määrä toimenpiteitä, joista täytyy huolehtia: avaimet, tilinumero, salasanat, eri tietojärjestelmiä, verkkolevyjä, sekä työvälineitä, kuten tietokoneita ja puhelimia. Työhönottoprosessin myötä näistä kaikista tulee merkintä muistilistaan, kun asiat on tehty. Kun uusi työntekijä perustetaan, järjestelmä lähettää automaattisesti oikeille toimijoille, kuten it- hallintoon ja palkanlaskentaan viestin, että toimenpiteet tulee tehdä.

Tämä “asiakkaan näköinen intra” syntyi räätälinä ohjelmistokehitystyönä PHP-kehityskielellä ja Lamp ympäristössä.


Lumoava verkkokauppa
Lumoavan kaunis verkkokauppa

Tags:

, , , , , , , ,

Tiivistelmä:

Lumoava tuo yhteen suomalaisen muotoilun ja koruvalmistuksen. Maamme huippusuunnittelijoiden toteuttama design sai arvoisensa verkkokaupan Brave Digitalin, AD Kiivin ja Lumoavan korubrändin yhteistyön tuloksena. Verkkokauppatoiminnallisuudet rakennettiin suoraan verkkosivuston sisälle, ERP-rajapintoja hyödyntäen.

Haaste:

Luoda tyylikäs ja käytettävä web-sivusto verkkokauppatoiminnallisuudella ja jälleenmyyjät huomioon ottaen.


Ratkaisu:

Kehitettiin näyttävästi korumallit esittelevä ja visuaalisesti kaunis verkkopalvelu, jossa verkkokauppatoiminnallisuudet rakennettiin suoraan verkkosivuston sisälle. Kaikki sivuston kuvat ja tuotetiedot haetaan ERP:stä samoin kuin kaikki verkkotilaukset välitetään suoraan toiminnanohjausjärjestelmään rajapinnan kautta. Näin toteutettiin suoraviivaisella mallilla verkkokauppa ilman tarvetta erilliselle verkkokauppa-alustalle.

Tulokset:

 • Kaunis ja käytettävä verkkokauppa vie Luomavan designia asiakkaille sijainnista riippumatta ja jälleenmyyjiä tukien.
 • Lumoava pääsee keskittymään tuotteidensa suunnitteluun ja markkinointiin verkkosivuston kanavan tukiessa korumyyntiä.
 • Suhteet jälleenmyyjiin pysyivät hyvinä, sillä heidät huomioivassa toteutusmallissa paketit kulkevat myymälöiden kautta, asiakkaan sijaitessa lähellä.

Toteutuksen laajempi kuvaus:

Lumoava yhdistää suomalaisen koru- ja design-osaamisen. Yrityksen brändi on kovassa nousussa, sillä joukko suomalaisen muotoilun kärkinimiä Eero Aarniosta Eelis Aleksiin on muotoillut visionsa kauniiksi koruiksi ja antanut samalla kasvonsa Lumoavan brändille.

Lumoavan menestys ei siis jää kiinni muotoilun osaamisesta tai suunnittelijoiden tunnettavuudesta. Lumoavan liiketoiminta vaati kuitenkin myös brändin arvoista verkkosivustoa, jossa designin lisäksi myös prosessit ovat timanttisia.

Korkean käytettävyyden ja visuaalisen näyttävyyden lisäksi vaatimuksena oli verkkokauppatoiminnallisuuksien rakentaminen verkkosivuston sisälle. Toteutuksessa päädyttiin suoraviivaiseen ratkaisuun, jossa verkkokauppa rakennettiin suoraan sivuston sisälle ilman erillistä verkkokauppa-alustaa.

“Saimme idean yksinkertaisesta toteutusmallista, jossa kaikki kuvat ja tuotetiedot haetaan suoraan ERP:stä ja tilaustiedot viedään ERP:iin rajapinnan kautta. Näin ollen ei ollut tarvetta erilliselle verkkokauppajärjestelmälle. Ainoat asiat jotka tarvittiin, olivat verkosta ostamisen mahdollistavat painikkeet, sekä maksamisen ja logistiikan rajapinnat.

Yleensä verkkokaupoissa tuote lisätään koriin ja sitten syötetään muut tiedot, eli prosessissa on monta vaihetta. Tätä voisi kutsua suomalaisen verkkokaupan perisynniksi. Tällä kertaa ostaminen on suunniteltu hyvin suoraviivaisesti ja asiakkaan voi ohjata esimerkiksi mainoksella tuotesivulle, missä korun voi maksaa suoraan”, Jukka Leino Brave Digitalista kuvaa toteutusmallia.

Oman vaatimuksensa Lumoavan verkkokaupalle asetti se, että korubisnes pyörii useiden jälleenmyyjien kautta ja suhteet kauppiaisiin täytyy pitää hyvinä.

Myös Lumoavalla on paljon jälleenmyyjiä yhteistyöverkostossaan ja heidät haluttiin huomioida uuden myyntikanavan toteutuksessa. Näin päädyttiin ratkaisuun, jossa verkkokauppojen tilaukset toimitetaan aina lähimmälle korukauppiaalle, josta kuluttaja sitten noutaa toimituksen. Jos asiakkaan lähistöllä ei sijaitse jälleenmyyjää, saa paketin tilattua myös suoraan kotiin.

Lumoavan  verkkokauppa toteutettiin Drupal-julkaisujärjestelmällä, joka sisältää paljon hyödynnettäviä komponentteja ja vastaa hyvin myös mahdollisiin tulevaisuudessa herääviin tarpeisiin. Teknisen toteutuksen lisäksi verkkokaupan fyysiset prosessit testattiin yhteistyössä ennen palvelun julkaisua.


Digivelka - Yritysten suurin kehittymisen jarru


Posted on 01.04.2017
By Pasi Lappalainen

Tags: digitaalisuus, #digitalisoituminen, digivelka, LEAN, #Verkkosivusto, mobiili, CRM, #Analytiikka, #Sovelluskehitys, #Drupal, #SEM, #Digitaalinen markkinointi


Kun yrityksen kohderyhmän käyttäytyminen muuttuu digitaaliseksi, eikä yritys muuta toimintatapaansa kohderyhmän mukana syntyy digitaalista velkaa. Velka voi syntyä sekä sisäisiin että ulkoisiin prosesseihin.Mitä on digivelka?

Kun yrityksen kohderyhmän käyttäytyminen muuttuu digitaaliseksi, eikä yritys muuta toimintatapaansa kohderyhmän mukana syntyy digitaalista velkaa. Velka voi syntyä sekä sisäisiin että ulkoisiin prosesseihin. Digivelka voi syntyä myös liian pienien budjettien tai kiireen ansiosta. Kun digivelka kasvaa, tähdätään helposti lyhyen aikavälin velan lyhentämiseen. Tämä ei kuitenkaan lyhennä velkaa pidemmällä aikavälillä, vaan on verrattavissa pikavippiin, joka auttaa pienen hetken.

Helpoin esimerkki digivelasta on kivijalkaliikkeet. Esimerkiksi urheiluvälineitä myyvä liike ei tee hakusanamainontaa, koska hänellä ei ole verkkokauppaa eikä verkkosivustoa missä tuotteet olisivat selkeästi esillä. Tämä ajaa liikkeen tilanteeseen missä kohderyhmä on muuttanut käyttäytymistään, mutta yritys ei ole seurannut kohderyhmän muutosta. Toteutetaanpa kuvitteellinen tapaus urheiluvälineitä ostavasta kuluttajasta.

Kuluttaja Turusta haluaa ostaa uudet sukset joten hän menee hakukoneeseen ja etsii tuotteita hakusanalla murtomaasukset. Hän päätyy samantien isoihin verkkokauppoihin tai kansainvälisten toimijoiden verkkopalveluihin. Pienet Suomalaiset kivijalkaliikkeet eivät näy missään vaiheessa. Jos digivelkaa ei olisi, niin turkulainen suksien etsijä olisi nähnyt samantien paikallisen liikkeen mainoksen, jossa kerrottaisiin että olemme nurkan takana ja tässä on meidän suksimallisto tällä hetkellä.

Eli kohderyhmä on muuttanut toimintaansa digitaaliseksi, mutta kivijalkaliikkeen yrittäjä ei sitä ole tehnyt ja näin syntyi digivelkaa joka tulisi korjata.

Digivelka kasvaa korkoa

Kun yritys velkaantuu pahasti yleensä on helppo lähteä hakemaan hetkittäistä helpotusta. Sama koskee digivelkaa jos digivelka kasvaa suureksi on helpompi lähteä toteuttamaan mahdollisimman paljon lyhyessä ajassa mahdollisimman halvalla. Tämä kuitenkin aiheuttaa yleensä sen että velka kasvaa korkoa eli jää maksettavaksi myöhemmin.Tämä voi ilmentyä esimerkiksi konvertoimattomana verkkosivustona tai CRM järjestelmän puuttumisena.

Mistä tunnistaa digivelan?

Yksinkertaiset kysymykset auttavat sinua tunnistamaan digivelkaa:

 • Toteutatko hakusanamainontaa ja tuoko se tuloksia?
 • Onko verkkosivustollasi tarpeeksi asiakkaan tunnistamisen lähteitä?
 • Onko verkkosivustosi mobiiliyhteensopiva?
 • Onko käytössäsi moderni CRM ratkaisu?
 • Käytätkö analytiikkaa markkinoissa, myynnissä sekä kohderyhmien määrittelemisessä?
 • Tuotetaanko yrityksessäsi raportteja käsin?    

Jatkuvan kehittymisen ajattelu

Paras tapa kuroa digivelkaa on kehittää yrityksen digitaalisia prosesseja jatkuvana prosessina. Digitaalisuus ei ole tullut tiensä päähän vaan jatkaa kehittymistään edelleen,  tämän takia jatkuva kehittyminen on paras tapa olla velkaantumatta. Pienillä askelilla eteenpäin ja jatkuva kehittyminen myös takaa ettei projekteista tule liian suuria ja hyödyistä päästään nauttimaan todella nopeasti. Kerron mielelläni lisää meidän tavastamme toteuttaa ketterää kehitystä joten ota yhteyttä!


Golf House logbook
Golfia varten kehitetty harjoituspäiväkirja

Tags:

, , ,

Tiivistelmä:

Golf House logbookin avulla sekä urheilija että valmentaja näkevät nopeasti, mikä pelin ja harjoittelun osa-alue vaatii erityistä huomiota.Suomen Videokoulutus
Pilvipalvelun toteutus videokoulutuksien järjestämiseen
Muksuklubi lojaliteettisovellus
Kanta-asiakkuus sovellus asiakkaiden sitouttamiseen

Tags:

,

Tiivistelmä:

Muksuklubi on lapsien vanhemmille suunnattu lojaliteettisovellus. Muksuklubi tarjoaa mm. pisteisiin pohjautuvan verkkokaupan, jossa pisteitä kerätään tai voitetaan esimerkiksi kilpailuista.

Haaste:

Olemassaolevan pistekaupan laajentaminen klubisovelluksella niin, että eri toiminnallisuuksia voidaan rakentaa ketterästi jälkikäteen.

Ratkaisu:

Pistekaupan yhteyteen rakennettiin täysin uusi responsiivinen sovellus. Sovellus integroituu verkkokauppaan, lisäten mahdollisuuden laajentaa klubin toimintaa asiakkaan haluamaan suuntaan. Loimme myös rajapinnan pisteiden lisäykseen, joka mahdollistaa pisteiden käytön esimerkiksi kampanjoinnissa.

Tulokset:

 • Responsiivinen & päätelaiteriippumaton sovellus.
 • Integraatio olemassaolevaan pistekauppaan. Visuaalinen uudistus verkkokauppaan ja automaatinen tilin synkronointi.
 • Rajapinta pisteiden hallintaan ja lisäyksiin.
 • Mahdollisuus personoituun sisältöön.
 • Laajennettavissa todella laajasti eri toiminnallisuuksilla.
 • Huima kehitys brändiarvossa & 92 % positiivinen palaute.


Taloinfo
Startup pilvisovellus rakennusalalle

Tags:

, , , , , ,

Tiivistelmä:

Taloinfo on asukasviestintään ja rakennusurakoinnin projektinhallintaan kehitetty pilvisovellus. Erittäin kiehtovan sovelluksesta tekee kuuden eri kanavan viestintäputki.

Haaste:

Luoda sovellus jossa hyvinkin laajat projektit voi hahmottaa helposti sekä viedä projektien viestintä täysin uudelle tasolle.

Ratkaisu:

Pilvisovellus, jossa yhdistyy todella monia eri teknisiä ratkaisuja kuten infotaulujen Linux-alusta, Facebook-applikaatio, maksumuuri, verkkokauppa, sms-rajapinta, integraatioita (mm. Itella Ipost) sekä drag and drop -käyttöliittymämallit projektien hallintaan.

Tulokset:

 • A completely new ideology for enhancing communication
 • The most promising application for project management and residential communication on the Finnish and Swedish markets


Ysao tuntikirjaussovellus
Tuntikirjaussovellus opettajien tuntien kirjaamiseen ja tuntikertymän laskemiseen

Tags:

, , , , , ,

Tiivistelmä:

Verkkopohjainen tuntikirjausjärjestelmä vähensi huomattavan määrän työtunteja tulosteiden ja excel-tiedostojen siirtelystä sekä yhtenäisti tuntien kirjaamiskäytäntöjä YSAO:lla.

Haaste:

Todella monimuotoisen tuntikirjaus käytännön yhtenäistäminen sekä saattaminen ohjelmalliseen muotoon. Myös TES oli otettava huomioon, jotta tuntimäärät ovat käytettävissä suoraan palkanlaskennassa.

Ratkaisu:

PHP-sovelluskehyksellä luotu uniikki järjestelmä jossa palkanlaskenta hoituu kirjauksesta kertoimineen, kustannuspaikkoineen ja hyväksytyskierroksineen suoraan palkanlaskentaan. Ohjelmistoon luotiin myös LDAP-kirjautuminen helpottamaan pääylläpitäjän työtä.

Tulokset:

 • Yhtenäiset käytännöt tuntikirjauksiin.
 • Huomattava työajan säästö.


Finnish Dance Organization
Verkkosovellus uudisti koko Tanssiurheiluliiton toiminnanohjauksen

Tags:

, , , , ,

Tiivistelmä:

Suomen Tanssiurheiluliiton (FDO, Finnish Dance Organization) ydintoiminnot digitalisoitiin ketterässä verkkopalvelun kehityshankkeessa. Avoimella lähdekoodilla toteutetun projektin myötä niin jäsenrekisteri, kilpailumaksut, kuin tanssitapahtumien organisointikin tapahtuvat tehokkaasti yhden digitaalisen palvelun kautta.

Haaste:

Luoda kustannustehokkaasti verkkosovellus, jossa yhdistyy responsiivinen verkkosivusto ja todella laaja yhdistyksen toimintaa ohjaava sovellus.

 


Ratkaisu:

Kehityshankkeessa tunnistettiin yhdistyksen toiminnalle keskeiset toiminnot, jotka toteutettiin prototyyppaamalla yhteistyössä asiakkaan kanssa. Näin kehitettiin tehokkaasti sekä sovelluksen hallinta eri käyttäjäryhmille että julkinen verkkosivusto. Verkkopalvelussa yhdistyksen ydintoiminnot jäsenrekisterin ylläpidosta maksujen suorittamiseen ja kilpailujen hallintaan uudistettiin käyttäjäystävälliseksi asiakaskokemukseksi.

 

Tulokset:

 • Merkittävä lisäarvo FDO:n toiminnalle kokonaisuutena.
 • Eri toimintoihin viikoittain käytetyt työtunnit vähenivät huomattavasti.
 • Jäsen- ja kilpailumaksujen kerääminen tehostui.
 • FDO:n toimintaan osallistuminen helpottui asiakaskokemuksen parannuttua.

Toteutuksen laajempi kuvaus:

Finnish Dance Organizationin (FDO) eli Suomen Tanssiurheiluliitto oli haasteen edessä: Yhdistyksen verkkopalvelu ja samalla ydintoimintojen ohjaus tuli uudistaa kohtuullisella budjetilla. Brave Digital tarttui haasteeseen tunnistamalla yhdessä asiakkaan kanssa kaikista tärkeimmät toiminnot ja kehittämällä kattavan digitaalisen palvelun ketterästi prototyyppaamalla.  

Ylätasolla FDO:n toiminta koostuu kahdesta palasesta: Jäsenrekisteristä ja -maksuista, sekä tanssitapahtumien järjestämisestä. Käyttäjäryhmiä tunnistettiin neljä: 

 • Yhdistyksen henkilöstö 
 • Tuomarit ja rankingien ylläpitäjät 
 • Jäsenet, eli tanssijat
 • Tapahtumayleisö 

Ketterässä kehitysprojektissa toteutettiin selainpohjainen sovellus, joka hoitaa yhdistyksen verkkoviestinnän, jäsenrekisterin ylläpidon, jäsen- ja kilpailumaksujen keräämisen, tanssitapahtumiin ilmoittautumisen, tuomariston pisteiden laskun kilpailussa, sekä ranking-laskentojen toteutuksen. Uudistunut verkkopalvelu välittää kullekin käyttäjäryhmälle näiden tarvitsemat toiminnot helppokäyttöisesti mobiiliresponsiivisella sovelluksella. 

Yhdistyksen toiminnan tehostuminen on ollut huomattavaa, sillä yhdistykseen kuuluu yli 11 000 jäsentä ja FDO järjestää kymmeniä kilpailuja vuosittain. Uuden verkkosovelluksen myötä valtaosa yhdistyksen keskeisistä toiminnoista on saatu digitalisoitua, mikä tarkoittaa vapautunutta aikaa henkilöstölle, tyytyväistä jäsenistöä ja tehokasta taloudenpitoa. 

Brave Digitalin kehittäjä Pasi Lappalainen kuvaa kehityshankkeen kulkua seuraavasti:
 
“Alkuun teimme asiakkaan kanssa yhdessä suunnittelutyötä, että saatiin rajattua hankkeesta järkevä kokonaisuus. Osittain haasteena oli budjetti, joka ei ollut valtavan iso. Eli projektin keskiössä oli onnistuneen toteutuksen lisäksi kustannustehokkuus. 

Aloitimme kehitystyön sovelluksen julkisen osion käyttöliittymästä, jolloin prototyyppejä kokeilemalla saatiin FDO:n porukka mukaan ideointiin aikaisessa vaiheessa. Samalla pyrimme kristalisoimaan kaikille perimmäisen syyn siihen, miksi ohjelmisto tehdään. 

Fokusoituminen on tärkeää onnistumisen kannalta ja toisaalta budjetti
karkaa helposti, kun aletaan tekemään “nice to have”-ominaisuuksia. Pyrimme siis välttämään ylimääräisen tekemistä, ja tekemään oleellisimmat asiat, jotka sovellus vaatii toimiakseen.” 

Verkkopalvelun teknologiana hyödynnettiin php-ohjelmistokehityskieltä ja LAMP-kirjastoa. Php:hen ja LAMP:iin päädyttiin, sillä uniikilla koodilla pystyttiin vastaamaan suoraan asiakkaan tarpeisiin ja koska kehitys LAMP-ympäristössä antaa valtavan kustannushyödyn projektille valmiiden komponenttien, kuten kirjautumisen ja autentikoinnin ansiosta. 

“Open Source-teknologia valittiin myös pitääksemme huolta asiakkaamme oikeuksista, eli kaikki syntynyt koodi on asiakkaan omaisuutta ja hyödynnettävissä”, Lappalainen kuvailee. 

Brave Digital on jatkanut FDO:n verkkopalvelun kehittämistä vastaten ketterästi esiin nousseisiin tarpeisiin. Palveluun on lisätty uusina toimintoina mm. esitysmusiikin lataaminen suoraan kilpailuun ilmoittautumisen yhteydessä, sekä osallistujalistojen luominen ja tulostaminen suoraan järjestelmästä kisapäiviä varten. 


Ylläpito ja elinkaari

Tarjoamme toteuttamillemme verkkopalveluille ylläpitoa ja elinkaaripalveluita. Hyvä ylläpito jatkaa verkkopalvelun elinkaarta huomattavasti.

Ota yhteyttä

Jukka Leino
CEO, Partner

+358 10 3211906 
jukka.leino@oddy.fi

Pasi Lappalainen
CDO, Partner

+358 10 3211901
pasi.lappalainen@oddy.fi


Sivut