Lumoava verkkokauppa
Lumoavan kaunis verkkokauppa

Tags:

, , , , , , , ,

Tiivistelmä:

Lumoava tuo yhteen suomalaisen muotoilun ja koruvalmistuksen. Maamme huippusuunnittelijoiden toteuttama design sai arvoisensa verkkokaupan Brave Digitalin, AD Kiivin ja Lumoavan korubrändin yhteistyön tuloksena. Verkkokauppatoiminnallisuudet rakennettiin suoraan verkkosivuston sisälle, ERP-rajapintoja hyödyntäen.

Haaste:

Luoda tyylikäs ja käytettävä web-sivusto verkkokauppatoiminnallisuudella ja jälleenmyyjät huomioon ottaen.


Ratkaisu:

Kehitettiin näyttävästi korumallit esittelevä ja visuaalisesti kaunis verkkopalvelu, jossa verkkokauppatoiminnallisuudet rakennettiin suoraan verkkosivuston sisälle. Kaikki sivuston kuvat ja tuotetiedot haetaan ERP:stä samoin kuin kaikki verkkotilaukset välitetään suoraan toiminnanohjausjärjestelmään rajapinnan kautta. Näin toteutettiin suoraviivaisella mallilla verkkokauppa ilman tarvetta erilliselle verkkokauppa-alustalle.

Tulokset:

 • Kaunis ja käytettävä verkkokauppa vie Luomavan designia asiakkaille sijainnista riippumatta ja jälleenmyyjiä tukien.
 • Lumoava pääsee keskittymään tuotteidensa suunnitteluun ja markkinointiin verkkosivuston kanavan tukiessa korumyyntiä.
 • Suhteet jälleenmyyjiin pysyivät hyvinä, sillä heidät huomioivassa toteutusmallissa paketit kulkevat myymälöiden kautta, asiakkaan sijaitessa lähellä.

Toteutuksen laajempi kuvaus:

Lumoava yhdistää suomalaisen koru- ja design-osaamisen. Yrityksen brändi on kovassa nousussa, sillä joukko suomalaisen muotoilun kärkinimiä Eero Aarniosta Eelis Aleksiin on muotoillut visionsa kauniiksi koruiksi ja antanut samalla kasvonsa Lumoavan brändille.

Lumoavan menestys ei siis jää kiinni muotoilun osaamisesta tai suunnittelijoiden tunnettavuudesta. Lumoavan liiketoiminta vaati kuitenkin myös brändin arvoista verkkosivustoa, jossa designin lisäksi myös prosessit ovat timanttisia.

Korkean käytettävyyden ja visuaalisen näyttävyyden lisäksi vaatimuksena oli verkkokauppatoiminnallisuuksien rakentaminen verkkosivuston sisälle. Toteutuksessa päädyttiin suoraviivaiseen ratkaisuun, jossa verkkokauppa rakennettiin suoraan sivuston sisälle ilman erillistä verkkokauppa-alustaa.

“Saimme idean yksinkertaisesta toteutusmallista, jossa kaikki kuvat ja tuotetiedot haetaan suoraan ERP:stä ja tilaustiedot viedään ERP:iin rajapinnan kautta. Näin ollen ei ollut tarvetta erilliselle verkkokauppajärjestelmälle. Ainoat asiat jotka tarvittiin, olivat verkosta ostamisen mahdollistavat painikkeet, sekä maksamisen ja logistiikan rajapinnat.

Yleensä verkkokaupoissa tuote lisätään koriin ja sitten syötetään muut tiedot, eli prosessissa on monta vaihetta. Tätä voisi kutsua suomalaisen verkkokaupan perisynniksi. Tällä kertaa ostaminen on suunniteltu hyvin suoraviivaisesti ja asiakkaan voi ohjata esimerkiksi mainoksella tuotesivulle, missä korun voi maksaa suoraan”, Jukka Leino Brave Digitalista kuvaa toteutusmallia.

Oman vaatimuksensa Lumoavan verkkokaupalle asetti se, että korubisnes pyörii useiden jälleenmyyjien kautta ja suhteet kauppiaisiin täytyy pitää hyvinä.

Myös Lumoavalla on paljon jälleenmyyjiä yhteistyöverkostossaan ja heidät haluttiin huomioida uuden myyntikanavan toteutuksessa. Näin päädyttiin ratkaisuun, jossa verkkokauppojen tilaukset toimitetaan aina lähimmälle korukauppiaalle, josta kuluttaja sitten noutaa toimituksen. Jos asiakkaan lähistöllä ei sijaitse jälleenmyyjää, saa paketin tilattua myös suoraan kotiin.

Lumoavan  verkkokauppa toteutettiin Drupal-julkaisujärjestelmällä, joka sisältää paljon hyödynnettäviä komponentteja ja vastaa hyvin myös mahdollisiin tulevaisuudessa herääviin tarpeisiin. Teknisen toteutuksen lisäksi verkkokaupan fyysiset prosessit testattiin yhteistyössä ennen palvelun julkaisua.


OPR-Vakuus
Mobiiliresponsiivisen verkkosivuston uudistus Drupal-kehitystä hyödyntäen ja lainanhakuprosessin kehittäminen

Tags:

, , , , , ,

Tiivistelmä:

Verkkosivuston löydettävyys ja käytettävyys ovat tärkeimpiä tekijöitä rahoituspalveluiden tarjoajaa valittaessa. OPR-Vakuus uudisti viisi verkkosivustoa käyttökokemukseltaan korkealaatuiseksi, mobiiliresponsiiviseksi ja hakukoneoptimoiduksi Drupal-kehityshankkeessa Brave Digitalin kanssa. Digitaalisten palveluiden kehityshankkeessa uudistettiin samalla koko lainanhakuprosessi.

Haaste:

Laina- ja rahoituspalveluja tarjoavan OPR-Vakuuden sivustojen ilme ja lainanhakuprosessit eivät palvelleet yrityksen liiketoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. Lainanhaku sisälsi ylimääräsisiä steppejä, eikä toiminut mobiililaitteilla ollenkaan.

 


Ratkaisu:

Kehityshankkeessa toteutettiin viisi responsiivista Drupal-sivustoa, joiden keskiössä oli korkea käytettävyys, hallittavuus ja hakukoneoptimointi. Samaan aikaan lainanhakuprosessi uudistettiin ohjelmistokehityshankkeessa sovelluskehyksen avulla.

 

Tulokset:

Lopputuloksena OPR-vakuuden koko digitaalisen liiketoiminnan ja markkinoinnin prosessit uudistettiin. Niin sivustojen käytettävyys kuin konversiotkin nousivat merkittävästi.

Kehityshankkeen myötä verkkosivustolla on

 • 14 % vähemmän välittömiä poistumisia.
 • 41 % istunnon keston kasvu.
 • 51 % enemmän kävijöitä mobiili- ja tablet-laitteilla.
 • 100 % kasvu mobiili- ja tablet-laitteiden istunnon kestossa.

 


Toteutuksen laajempi kuvaus:

OPR-Vakuus on pienlainoja tarjoava rahoitusyhtiö. Yrityksen tarjontaan kuuluvat Everyday -joustoluotto, Ostosraha -kulutusluotto, sekä Yritysluotto, joka on yritysten rahoitukseen luotu palvelu. 

Kehityshankkeen ensimmäisessä vaiheessa lähdettiin purkamaan OPR-Vakuuden vanhoja verkkosivustoja eli Everyday.fi-, Yritysluotto.fi- ja Ostosraha.fi-sivuja. 

Lähtötilanteessa OPR:n verkkopalvelut olivat vanhentuneet, eivätkä lainanhakuprosessit toimineet mobiilissa lainkaan. Lisäksi lainanhakuprosessi koettii pitkäksi ja hankalaksi. 

Uudistuksessa käytiin jokainen askel lainanhaussa läpi ja pyrittiin tekemään verkkovierailusta käyttökokemuksen kannalta mahdollisimman selkeä kokonaisuus. 
Kaikkiin palveluihin suunniteltiin uusi visuaalinen ilme, sekä mietittiin, mitä erilaisia digitaalisia toimintoja verkkosivuston sisälle tarvitaan prosessien optimoimiseksi. 

Samalla verkkopalveluiden sisällönhallintaa kehitettiin niin, että sisällöntuottajat pääsevät muokkaamaan sivustoja itsenäisesti ja helppokäyttöisesti. Prosessien suoraviivaistamisen myötä lainanhakustepit saatiin pudotettua kuudesta neljään. Kaikki palvelut kehitettiin mobiiliresponsiivisesti eri mobiilinäyttökoot huomioiden. 


Verkkopalveluiden kehityshankkeessa luotiin mm. seuraavat toiminnallisuudet:

 • Mahdollisuus kampanjasivustojen toteutukseen ja julkaisuun.
 • Etusivun versiointimahdollisuus. 
 • Kieliversiointi, jonka tuella kansainvälistyminen saatiin käyntiin.
 • Lainalaskurit. 
 • Kuukausietujen toteutus. 
 • Usein kysytyt kysymykset-palvelu. 

Uudistuksella pyrittiin mm. seuraaviin tavoitteisiin:

 • Lainahakuprosessin korkea käytettävyys ja näyttävä visuaalinen ilme.
 • Verkkosivuston hakukoneoptimointi.
 • Verkkosisältöjen tuotannon tukeminen. 
 • Kävijäkonversion optimointi asiakkaiksi.

Projekti toteutettiin kahdessa osassa: verkkosivustot toteutettiin Drupal-julkaisujärjestelmällä ja lainanhakuprosessin taustalla on ohjelmistokehys. OPR-Vakuuden IT ja markkinointi myös koulutettiin käyttämään uusia palveluita. 

Samalla digitaalisessa lainanhakuprosessissa tehtiin versiohallinnan käyttöönotto. Näin useampi koodari voi työskennellä eri sijainneissa versionhallinnan yhdistäessä tuotokset yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Toteutus tehtiin avoimen lähdekoodin, eli Open Source-periaatteiden mukaisesti asiakkaan edut huomioiden.

Osana hanketta OPR-Vakuudelle toteutettiin televisio- ja radiomainokset Brave Digitalin mediasisältötiimin kanssa. Näin ollen kokonaisuus saatiin toteutettua kustannustehokkaammin, kun kaikki osaaminen saatiin samalta kumppanilta. 

Hankkeessa saavutetut tuloket ovat olleet merkittäviä. Sivustojen välittömien poistumisten määrä putosi 14 %, istunnon kesto kasvoi 41 %, mobiili- ja tablet laitteilla käynnit nousivat 51 % ja mobiilivierailuiden kesto kasvoi 100 %.


Metro Areena
Digitaalisen ilme uudistettiin kotisivujen drupal-kehityshankkeessa

Tags:

, , , ,

Tiivistelmä:

Espoon moderni ja viihtyisä monitoimiareena Metro Areena sai arvoisensa digitaalisen ilmeen verkkosivujen Drupal-kehityshankkeessa. Hankkeen alussa ideoitiin sivuston yleisilmettä ja värimaailmaa, sekä haettiin tapoja, joilla Metro Areenan tilatarjontaa ja tapahtumia saataisiin hyvin esille verkkopalvelussa.

Haaste:

Verkkosivuston käyttöliittymä ja visuaalinen ilme haluttiin uudistaa ja samalla kehittää sivustosta loppukäyttäjiä paremmin palveleva. Vanhalta sivustolta puuttui Interaktiivinen kerros kokonaan, eli esimerkiksi sopivaa tilaa ei pystynyt hakemaan lainkaan.

Ratkaisu:

Drupal-kehityshankkeessa uudistettiin Metro Areenan sivuston koko visuaalinen ilme ja keskeiset toiminnot, kuten tilojen esittely ja varaaminen.

Tulokset:

 • Näyttävä ja mobiiliresponsiivinen visuaalinen ilme, joka sopii asiakkaan brändiin.
 • Keskeiset tilojen esittely- ja varaustoiminnot tuotiin osaksi verkkopalvelua.
 • Onnistunut verkkopalvelun kehityshanke on kestänyt aikaa hyvin.

Toteutuksen laajempi kuvaus:

Espoon Metro Areenan kotisivujen uudistus lähti liikkeelle digitaalisen ilmeen suunnittelusta. Hankkeen alussa ideoitiin sivuston yleisilmettä ja värimaailmaa, sekä haettiin tapoja, joilla Metro Areenan tilatarjontaa ja tapahtumia saataisiin hyvin esille verkkopalvelussa. Lähtökohtaisena vaatimuksena oli, että kuluttajia ja tapahtumajärjestäjiä haluttiin palvella samalla verkkosivustolla.

Toteutuksessa lähdettiin kehittämään responsiivista Drupal-sivustoa, johon tapahtumien ja tilojen lisääminen olisi mahdollisimman helppoa ja jouhevaa. Toisaalta hankkeen keskiössä oli itse Areenan, sen aitioiden ja kokoustilojen vuokraus loppuasiakkaille digitaalisen palvelun kautta.

Tilavarausten toteutuksessa päädyttiin interaktiiviseen tilanhakupalveluun, missä tapahtuman järjestäjä voi määrittää henkilömäärän ja tilan tyypin, joiden perusteella järjestelmä ehdottaa tarpeeseen sopivia tiloja. Jäävuorojen varaus toteutettiin ulkopuolisen tarjoajan palvelulla.

Metro Areenan varausprosessien lisäksi verkkosivuston käyttökokemus ja visuaalisen ilme uudistettiin. Drupal-julkaisujärjestelmällä kehitetyn sivuston asettelussa päädyttiin ruutupohjaisuuteen, joka jakaa sivuston yhteen viiva kolmeen osaan riippuen käyttäjän näytön koosta. Mobiiliresponsiivisuuden lisäksi ruutupohjaisuus sopi myös hyvin Metro Areenan ilmeeseen.

Toteutuksen myötä kävijän ottaa vastaan etusivulla fiilistä nostattava video, joka kuljettaa kävijän Espoon ilmatilan kautta läpi Metro Areenan tapahtumien skaalan. Etusivu toimii koosteena Metro Areenan tärkeimpiin palveluihin, kuten ajankohtaisiin tapahtumiin ja tilojen varaamiseen. Brave Digitalin mediatiimin kuvaaja tuotti julkaisuvaiheessa valokuvat eri tiloista. Myös Areenan sijainnin näyttävä Google maps kustomoitiin sopimaan yrityksen värimaailmaan.

Toteutus oli aikanaan erittäin moderni ja on kestänyt aikaa hyvin. Verkkopalvelu toimii edelleen keskeisessä roolissa Metro Areenan markkinointiviestinnässä ja toiminnan pyörittämisessä.