Asiakkaamme Naps Solar Systems Oy kasvaa ja kehittyy!


Posted on 22.05.2017
By Jukka Leino

Tags: #Responsiivinen verkkosivusto, konfiguraattori


Brave on saanut tehdä yhteistyötä Naps Solar Systems Oy:n kanssa reilun puolen vuoden ajan. Uudet verkkosivut alkavat olla viimeistelyä vaille valmiit.

Lisäksi valmistumassa on konfiguraattori, jolla asiakkaat ja jälleenmyyjät voivat suunnitella loppukäyttäjän tarvetta vastaavan aurinkosähköjärjestelmän.

Suunnittelutyökalu onkin tarpeen sillä Naps Solar Systems Oy sai suuren määrän uusia jälleenmyyjiä useiden energiayhtiöiden investoitua yhtiöön.Energiayhtiöt investoivat Napsiin ja aurinkosähköön!

Kotimaiset energiayhtiöt Pori Energia Oy, Rauman Energia Oy, Vakka-Suomen Voima Oy ja Oulun Seudun sähkö ovat sopineet Napsin kanssa aurinkosähköjärjestelmien myynnistä ja toimittamisesta. Samalla energiayhtiöt hankkivat osakkuuden Naps Solar Systems Oy:stä.

”Energia-ala on jatkuvassa muutoksessa ja aurinkosähkö on asiakkaillemme entistä houkuttelevampi vaihtoehto. Energiayhtiöille aurinkosähköjärjestelmien kilpailukyvyn lisäksi laatu ja luotettavuus ovat keskeisiä kriteerejä, kun puhutaan asiakkaiden vuosikymmeniksi tekemistä energiainvestoinneista. Haluamme tarjota asiakkaidemme käyttöön syvää osaamista aurinkosähköstä, vastuullisen toimintamallin ja takuuvarmaa laatua. Yhteistyöllä luomme pohjaa myös muiden hajautetun energiatuotannon palveluiden kehittämiselle. Napsin kokemus on vahva perusta yhteistyölle, joka sinetöitiin yhtiön osakkuudella”, summaavat energiayhtiöiden johtajat tehtyä järjestelyä.

Lue lehdistötiedote tästä!


Entä sitten, kun verkkosivusto on valmis?


Posted on 13.04.2017
By Christa Nousiainen


Useat asiakkaamme miettivät, mitä verkkosivuille tapahtuu sen jälkeen, kun ”kaikki on valmista”. Todellisuudessa verkkosivusto on jatkuva palapeli, joka ei koskaan tule valmiiksi.Jatkuvia kehitysideoita tapahtuu ja sivusto kasvaa ideoiden mukana – oli se sitten sisältötekstien muutos, uusi toiminnallisuus työskentelyn sujuvoittamiseksi tai ehkäpä pientä kasvojen kohotusta  kokonaisrakennetta muuttamatta. Huolellisesti ylläpidetty sivusto ei koskaan jää lojumaan paikoilleen eikä huolehdimattomuuden vuoksi sammaloidu bittisyövereihin.
 

Mitä se ylläpito sitten oikein on ja miksi se on niin tärkeää?

Tykkään käyttää useille tuttuja konkreettisia esimerkkejä ja vertailukuvia asian kerronnassa, sillä monesti se auttaa havainnollistamaan sitä tuntemattomampaa aluetta helpommin. 
Lähes kaikki tietävät mitä tapahtuu, jos autoon ei vaihdeta öljyjä koskaan eikä sitä huolleta. Hiljakselleen se alkaa hajoamaan osa osalta, jolloin yksi osa särkee toisen, toinen kolmannen ja lopulta auto lakkaa toimimasta kokonaan. Huoltamaton auto on särkyessään kallis korjata. Näin käy myös verkkosivustolle, mikäli siitä ei huolehdita. 

Ylläpito on sivuston taustalla tehtävää ”näkymätöntä” työtä, joka on kaikessa näkymättömyydessään yksi tärkeimmistä asioista kehityksessä. Useat ajattelevat, ettei ehkä tarvitse aktiivista ylläpitoa, mutta jättäisikö hän samoilla periaatteilla autonsakin huoltamatta? Aivan.

Ylläpito on jatkuvaa kehitystä. Siinä missä autoon vaihdetaan öljyt, niin verkkosivustolle tehdään tietoturvapäivitys. Lähes yhtä näkymätöntä, mutta mahdollistaa toimivuuden ja käytön jatkossakin. Tämä on osaltaan siis ennaltaehkäisevää työtä, jotta sivusto ei vaurioidu ja se pysyy toimintavalmiina kehityksessä mukana. Aktiivisella ylläpidolla voidaan varmistaa, että asiakkaasi näkevät palvelusi. Sivusto on käyntikorttisi ja nykyään yksi vaikuttavimmista tekijöistä ostopäätöksiin. 

Asiallinen, ehjä ja huolellisesti ylläpidetty sivusto tuo mukanaan luotettavuutta sekä näkyvyyttä. Ethän antaisi lian tahrimaa kartonkikäyntikorttiakaan potentiaaliselle asiakkaalle, ethän?

Internet ja verkkosivustot ovat tulleet jäädäkseen, ne kasvavat ja kehittyvät hurjaa vauhtia. Digivelan hankkiminen on aina riski.

Pintaa syvemmälle

Ainoastaan verkkosivuston tietoturva- ja modulipäivitykset eivät yksinään riitä, kuten ei autoonkaan riitä vain öljyjen vaihto. Verkkosivusto on pienten eri osioiden yhteenlaskettu summa. Se toimii, koska monet pienet asiat tekevät siitä kokonaisuuden. Ihan niinkuin autossakin on tuhansia eri osia, ei pelkästään näkyvä ulkokuori. Konepellin aukaisu näyttää hieman pintaa syvemmälle, mutta ei kaikkea, se on verrattavissa verkkosivuston hallintapaneeliin.

Verkkosivustolla on siis aina toiminta-alusta, palvelin ja sieltä rakennettu palvelintila, josta sivusto on saatavilla. Myös palvelin tarvitsee huoltamista, päivitystä ja ylläpitoa. Ilman toimivaa palvelinta myöskään verkkosivusto ei toimi eikä ole julkisesti saatavilla. Kuulostaako rakettitieteeltä? Sen vuoksi me Bravella olemme täällä.

Meille on kunnia-asia huolehtia ylläpidosta ja verkkosivustoista myös sen jälkeen, kun se on ”valmis”.


Beneq - A Thinner World
Digitaalisen markkinoinnin kokonaisvaltainen kumppanuus verkkosivuston suunnittelusta hakusanamainontaan (SEM)

Tags:

, , , , , ,

Tiivistelmä:

Innovatiivisia pinnoitteita valmistavan Beneq:n digitaalisen markkinoinnin kokonaisuutta kehitetään yhteistyöhankkeessa Brave Digitalin kanssa. Kumppanuus on edennyt yritysvideon toteutuksesta, verkkosivustojen suunnitteluun ja toteutukseen, verkkoanalytiikkaan ja hakusanamainontaan.

Haaste:

Samaan aikaan, kun Beneq:lla oli hyvä käsitys digitaalisen markkinoinnin potentiaalista, yritys tarvitsi markkinoinnin analyyttiseen toteutukseen osaavaa kokonaisvaltaista kumppania.

Ratkaisu:

Digitaalisen markkinoinnin uudistaminen, hakusanamainonta, verkkosivuston kehitys ja yritysvideon toteutus.

Tulokset:

  • Analytiikan mittareiden tuominen kaikkeen markkinoinnin tekemiseen.
  • Mainonnan kohdistaminen ja verkkosivuston kehittäminen liidien generoimiseksi.
  • Digitaalisen tekemisen jatkuva kehittäminen osaksi Beneq:n toimintaa.  

Toteutuksen laajempi kuvaus:

Digitaalisen markkinoinnin toteutus jakautuu yrityksissä usein monille eri kumppaneille. On tyypillistä, että yksi markkinoinnin kumppani suunnittelee asiakkaan kotisivuja, toinen hallinnoi Google Adwords-hakusanamainontaa ja kolmas toteuttaa erikseen retargetointia ja display-mainontaa. Lisäksi eri mediasisältöjen toteutukseen käytetään omia osaajiaan.

Kun digitaalisen markkinoinnin toteutus pirstaloituu eri tahoille, kumppaniyritykset joutuvat kilpailemaan keskenään asiakasyrityksen budjetista eikä kukaan katso digitaalista markkinointia kokonaisvaltaisesti.

Brave Digitalin vahvuus digitaalisen markkinoinnin kumppanina on nimenomaan se, että kaikki digitaalisen markkinoinnin ydintoiminnot toteutetaan ammattimaisesti yhdeltä luukulta. Näin kaikki ratkaisut perustuvat tavoitteisiin, analytiikkaan sekä rationaalisiin perusteluihin, ja markkinointibudjetti valjastetaan palvelemaan asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla.

Brave Digital aloitti yhteistyön Beneq:n kanssa videotuotannon kumppanina, sillä yrityksen palveluiden laaja-alaisuutta ja innovaatioita haluttiin esitellä laadukkaalla videolla.

Kumppanuus laajeni pian hakusanamarkkinointiin. Työn tilaajana toiminut Beneq:n markkinointi- ja viestintäjohtaja oli työskennellyt aiemmin SEM (Search Engine Marketing) talossa, mistä johtuen Beneq:lla ja Brave Digitalilla puhuttiin heti lähdöstä “samaa kieltä”.

Suorana jatkumona aiemmalle mainonnan yhteistyölle Brave Digital ja Beneq:n yhteistyö laajennettiin Beneq:n verkkosivuston uudistamiseen.

Perustavaa laatua olevana tarpeena verkkosivujen suunnittelussa oli kaikkien asiakassegmenttien palveleminen yhdessä verkkopalvelussa. Verkkosivujen kehityshankkeen pohjana toimi asiakkaan vahva näkemys verkkopalvelun toiminnasta. Keskeiset kysymykset, joita lähdettiin ratkomaan, olivat miten esitellä tarjonnat ja mitä innovatiivisia sovellusmahdollisuuksia verkkosivut tarjoavat. Vision toteutumisen ohella verkkosivujen tarkoituksena on toimia liidien generoijana, joka konkretisoi digitaalisen markkinoinnin arvon yhteytenä asiakkaisiin.

Tänä päivänä Brave Digital on kaikessa Beneq:n digitaalisessa tekemisessä mukana ja analytiikka ohjaa vahvasti markkinoinnin toteutusta tavoitteellisesti.