Entä sitten, kun verkkosivusto on valmis?


Posted on 13.04.2017
By Christa Nousiainen


Useat asiakkaamme miettivät, mitä verkkosivuille tapahtuu sen jälkeen, kun ”kaikki on valmista”. Todellisuudessa verkkosivusto on jatkuva palapeli, joka ei koskaan tule valmiiksi.Jatkuvia kehitysideoita tapahtuu ja sivusto kasvaa ideoiden mukana – oli se sitten sisältötekstien muutos, uusi toiminnallisuus työskentelyn sujuvoittamiseksi tai ehkäpä pientä kasvojen kohotusta  kokonaisrakennetta muuttamatta. Huolellisesti ylläpidetty sivusto ei koskaan jää lojumaan paikoilleen eikä huolehdimattomuuden vuoksi sammaloidu bittisyövereihin.
 

Mitä se ylläpito sitten oikein on ja miksi se on niin tärkeää?

Tykkään käyttää useille tuttuja konkreettisia esimerkkejä ja vertailukuvia asian kerronnassa, sillä monesti se auttaa havainnollistamaan sitä tuntemattomampaa aluetta helpommin. 
Lähes kaikki tietävät mitä tapahtuu, jos autoon ei vaihdeta öljyjä koskaan eikä sitä huolleta. Hiljakselleen se alkaa hajoamaan osa osalta, jolloin yksi osa särkee toisen, toinen kolmannen ja lopulta auto lakkaa toimimasta kokonaan. Huoltamaton auto on särkyessään kallis korjata. Näin käy myös verkkosivustolle, mikäli siitä ei huolehdita. 

Ylläpito on sivuston taustalla tehtävää ”näkymätöntä” työtä, joka on kaikessa näkymättömyydessään yksi tärkeimmistä asioista kehityksessä. Useat ajattelevat, ettei ehkä tarvitse aktiivista ylläpitoa, mutta jättäisikö hän samoilla periaatteilla autonsakin huoltamatta? Aivan.

Ylläpito on jatkuvaa kehitystä. Siinä missä autoon vaihdetaan öljyt, niin verkkosivustolle tehdään tietoturvapäivitys. Lähes yhtä näkymätöntä, mutta mahdollistaa toimivuuden ja käytön jatkossakin. Tämä on osaltaan siis ennaltaehkäisevää työtä, jotta sivusto ei vaurioidu ja se pysyy toimintavalmiina kehityksessä mukana. Aktiivisella ylläpidolla voidaan varmistaa, että asiakkaasi näkevät palvelusi. Sivusto on käyntikorttisi ja nykyään yksi vaikuttavimmista tekijöistä ostopäätöksiin. 

Asiallinen, ehjä ja huolellisesti ylläpidetty sivusto tuo mukanaan luotettavuutta sekä näkyvyyttä. Ethän antaisi lian tahrimaa kartonkikäyntikorttiakaan potentiaaliselle asiakkaalle, ethän?

Internet ja verkkosivustot ovat tulleet jäädäkseen, ne kasvavat ja kehittyvät hurjaa vauhtia. Digivelan hankkiminen on aina riski.

Pintaa syvemmälle

Ainoastaan verkkosivuston tietoturva- ja modulipäivitykset eivät yksinään riitä, kuten ei autoonkaan riitä vain öljyjen vaihto. Verkkosivusto on pienten eri osioiden yhteenlaskettu summa. Se toimii, koska monet pienet asiat tekevät siitä kokonaisuuden. Ihan niinkuin autossakin on tuhansia eri osia, ei pelkästään näkyvä ulkokuori. Konepellin aukaisu näyttää hieman pintaa syvemmälle, mutta ei kaikkea, se on verrattavissa verkkosivuston hallintapaneeliin.

Verkkosivustolla on siis aina toiminta-alusta, palvelin ja sieltä rakennettu palvelintila, josta sivusto on saatavilla. Myös palvelin tarvitsee huoltamista, päivitystä ja ylläpitoa. Ilman toimivaa palvelinta myöskään verkkosivusto ei toimi eikä ole julkisesti saatavilla. Kuulostaako rakettitieteeltä? Sen vuoksi me Bravella olemme täällä.

Meille on kunnia-asia huolehtia ylläpidosta ja verkkosivustoista myös sen jälkeen, kun se on ”valmis”.


Beneq - A Thinner World
Digitaalisen markkinoinnin kokonaisvaltainen kumppanuus verkkosivuston suunnittelusta hakusanamainontaan (SEM)

Tags:

, , , , , ,

Tiivistelmä:

Innovatiivisia pinnoitteita valmistavan Beneq:n digitaalisen markkinoinnin kokonaisuutta kehitetään yhteistyöhankkeessa Brave Digitalin kanssa. Kumppanuus on edennyt yritysvideon toteutuksesta, verkkosivustojen suunnitteluun ja toteutukseen, verkkoanalytiikkaan ja hakusanamainontaan.

Haaste:

Samaan aikaan, kun Beneq:lla oli hyvä käsitys digitaalisen markkinoinnin potentiaalista, yritys tarvitsi markkinoinnin analyyttiseen toteutukseen osaavaa kokonaisvaltaista kumppania.

Ratkaisu:

Digitaalisen markkinoinnin uudistaminen, hakusanamainonta, verkkosivuston kehitys ja yritysvideon toteutus.

Tulokset:

 • Analytiikan mittareiden tuominen kaikkeen markkinoinnin tekemiseen.
 • Mainonnan kohdistaminen ja verkkosivuston kehittäminen liidien generoimiseksi.
 • Digitaalisen tekemisen jatkuva kehittäminen osaksi Beneq:n toimintaa.  

Toteutuksen laajempi kuvaus:

Digitaalisen markkinoinnin toteutus jakautuu yrityksissä usein monille eri kumppaneille. On tyypillistä, että yksi markkinoinnin kumppani suunnittelee asiakkaan kotisivuja, toinen hallinnoi Google Adwords-hakusanamainontaa ja kolmas toteuttaa erikseen retargetointia ja display-mainontaa. Lisäksi eri mediasisältöjen toteutukseen käytetään omia osaajiaan.

Kun digitaalisen markkinoinnin toteutus pirstaloituu eri tahoille, kumppaniyritykset joutuvat kilpailemaan keskenään asiakasyrityksen budjetista eikä kukaan katso digitaalista markkinointia kokonaisvaltaisesti.

Brave Digitalin vahvuus digitaalisen markkinoinnin kumppanina on nimenomaan se, että kaikki digitaalisen markkinoinnin ydintoiminnot toteutetaan ammattimaisesti yhdeltä luukulta. Näin kaikki ratkaisut perustuvat tavoitteisiin, analytiikkaan sekä rationaalisiin perusteluihin, ja markkinointibudjetti valjastetaan palvelemaan asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla.

Brave Digital aloitti yhteistyön Beneq:n kanssa videotuotannon kumppanina, sillä yrityksen palveluiden laaja-alaisuutta ja innovaatioita haluttiin esitellä laadukkaalla videolla.

Kumppanuus laajeni pian hakusanamarkkinointiin. Työn tilaajana toiminut Beneq:n markkinointi- ja viestintäjohtaja oli työskennellyt aiemmin SEM (Search Engine Marketing) talossa, mistä johtuen Beneq:lla ja Brave Digitalilla puhuttiin heti lähdöstä “samaa kieltä”.

Suorana jatkumona aiemmalle mainonnan yhteistyölle Brave Digital ja Beneq:n yhteistyö laajennettiin Beneq:n verkkosivuston uudistamiseen.

Perustavaa laatua olevana tarpeena verkkosivujen suunnittelussa oli kaikkien asiakassegmenttien palveleminen yhdessä verkkopalvelussa. Verkkosivujen kehityshankkeen pohjana toimi asiakkaan vahva näkemys verkkopalvelun toiminnasta. Keskeiset kysymykset, joita lähdettiin ratkomaan, olivat miten esitellä tarjonnat ja mitä innovatiivisia sovellusmahdollisuuksia verkkosivut tarjoavat. Vision toteutumisen ohella verkkosivujen tarkoituksena on toimia liidien generoijana, joka konkretisoi digitaalisen markkinoinnin arvon yhteytenä asiakkaisiin.

Tänä päivänä Brave Digital on kaikessa Beneq:n digitaalisessa tekemisessä mukana ja analytiikka ohjaa vahvasti markkinoinnin toteutusta tavoitteellisesti.


Lumoava verkkokauppa
Lumoavan kaunis verkkokauppa

Tags:

, , , , , , , ,

Tiivistelmä:

Lumoava tuo yhteen suomalaisen muotoilun ja koruvalmistuksen. Maamme huippusuunnittelijoiden toteuttama design sai arvoisensa verkkokaupan Brave Digitalin, AD Kiivin ja Lumoavan korubrändin yhteistyön tuloksena. Verkkokauppatoiminnallisuudet rakennettiin suoraan verkkosivuston sisälle, ERP-rajapintoja hyödyntäen.

Haaste:

Luoda tyylikäs ja käytettävä web-sivusto verkkokauppatoiminnallisuudella ja jälleenmyyjät huomioon ottaen.


Ratkaisu:

Kehitettiin näyttävästi korumallit esittelevä ja visuaalisesti kaunis verkkopalvelu, jossa verkkokauppatoiminnallisuudet rakennettiin suoraan verkkosivuston sisälle. Kaikki sivuston kuvat ja tuotetiedot haetaan ERP:stä samoin kuin kaikki verkkotilaukset välitetään suoraan toiminnanohjausjärjestelmään rajapinnan kautta. Näin toteutettiin suoraviivaisella mallilla verkkokauppa ilman tarvetta erilliselle verkkokauppa-alustalle.

Tulokset:

 • Kaunis ja käytettävä verkkokauppa vie Luomavan designia asiakkaille sijainnista riippumatta ja jälleenmyyjiä tukien.
 • Lumoava pääsee keskittymään tuotteidensa suunnitteluun ja markkinointiin verkkosivuston kanavan tukiessa korumyyntiä.
 • Suhteet jälleenmyyjiin pysyivät hyvinä, sillä heidät huomioivassa toteutusmallissa paketit kulkevat myymälöiden kautta, asiakkaan sijaitessa lähellä.

Toteutuksen laajempi kuvaus:

Lumoava yhdistää suomalaisen koru- ja design-osaamisen. Yrityksen brändi on kovassa nousussa, sillä joukko suomalaisen muotoilun kärkinimiä Eero Aarniosta Eelis Aleksiin on muotoillut visionsa kauniiksi koruiksi ja antanut samalla kasvonsa Lumoavan brändille.

Lumoavan menestys ei siis jää kiinni muotoilun osaamisesta tai suunnittelijoiden tunnettavuudesta. Lumoavan liiketoiminta vaati kuitenkin myös brändin arvoista verkkosivustoa, jossa designin lisäksi myös prosessit ovat timanttisia.

Korkean käytettävyyden ja visuaalisen näyttävyyden lisäksi vaatimuksena oli verkkokauppatoiminnallisuuksien rakentaminen verkkosivuston sisälle. Toteutuksessa päädyttiin suoraviivaiseen ratkaisuun, jossa verkkokauppa rakennettiin suoraan sivuston sisälle ilman erillistä verkkokauppa-alustaa.

“Saimme idean yksinkertaisesta toteutusmallista, jossa kaikki kuvat ja tuotetiedot haetaan suoraan ERP:stä ja tilaustiedot viedään ERP:iin rajapinnan kautta. Näin ollen ei ollut tarvetta erilliselle verkkokauppajärjestelmälle. Ainoat asiat jotka tarvittiin, olivat verkosta ostamisen mahdollistavat painikkeet, sekä maksamisen ja logistiikan rajapinnat.

Yleensä verkkokaupoissa tuote lisätään koriin ja sitten syötetään muut tiedot, eli prosessissa on monta vaihetta. Tätä voisi kutsua suomalaisen verkkokaupan perisynniksi. Tällä kertaa ostaminen on suunniteltu hyvin suoraviivaisesti ja asiakkaan voi ohjata esimerkiksi mainoksella tuotesivulle, missä korun voi maksaa suoraan”, Jukka Leino Brave Digitalista kuvaa toteutusmallia.

Oman vaatimuksensa Lumoavan verkkokaupalle asetti se, että korubisnes pyörii useiden jälleenmyyjien kautta ja suhteet kauppiaisiin täytyy pitää hyvinä.

Myös Lumoavalla on paljon jälleenmyyjiä yhteistyöverkostossaan ja heidät haluttiin huomioida uuden myyntikanavan toteutuksessa. Näin päädyttiin ratkaisuun, jossa verkkokauppojen tilaukset toimitetaan aina lähimmälle korukauppiaalle, josta kuluttaja sitten noutaa toimituksen. Jos asiakkaan lähistöllä ei sijaitse jälleenmyyjää, saa paketin tilattua myös suoraan kotiin.

Lumoavan  verkkokauppa toteutettiin Drupal-julkaisujärjestelmällä, joka sisältää paljon hyödynnettäviä komponentteja ja vastaa hyvin myös mahdollisiin tulevaisuudessa herääviin tarpeisiin. Teknisen toteutuksen lisäksi verkkokaupan fyysiset prosessit testattiin yhteistyössä ennen palvelun julkaisua.


Digivelka - Yritysten suurin kehittymisen jarru


Posted on 01.04.2017
By Pasi Lappalainen

Tags: digitaalisuus, #digitalisoituminen, digivelka, LEAN, #Verkkosivusto, mobiili, CRM, #Analytiikka, #Sovelluskehitys, #Drupal, #SEM, #Digitaalinen markkinointi


Kun yrityksen kohderyhmän käyttäytyminen muuttuu digitaaliseksi, eikä yritys muuta toimintatapaansa kohderyhmän mukana syntyy digitaalista velkaa. Velka voi syntyä sekä sisäisiin että ulkoisiin prosesseihin.Mitä on digivelka?

Kun yrityksen kohderyhmän käyttäytyminen muuttuu digitaaliseksi, eikä yritys muuta toimintatapaansa kohderyhmän mukana syntyy digitaalista velkaa. Velka voi syntyä sekä sisäisiin että ulkoisiin prosesseihin. Digivelka voi syntyä myös liian pienien budjettien tai kiireen ansiosta. Kun digivelka kasvaa, tähdätään helposti lyhyen aikavälin velan lyhentämiseen. Tämä ei kuitenkaan lyhennä velkaa pidemmällä aikavälillä, vaan on verrattavissa pikavippiin, joka auttaa pienen hetken.

Helpoin esimerkki digivelasta on kivijalkaliikkeet. Esimerkiksi urheiluvälineitä myyvä liike ei tee hakusanamainontaa, koska hänellä ei ole verkkokauppaa eikä verkkosivustoa missä tuotteet olisivat selkeästi esillä. Tämä ajaa liikkeen tilanteeseen missä kohderyhmä on muuttanut käyttäytymistään, mutta yritys ei ole seurannut kohderyhmän muutosta. Toteutetaanpa kuvitteellinen tapaus urheiluvälineitä ostavasta kuluttajasta.

Kuluttaja Turusta haluaa ostaa uudet sukset joten hän menee hakukoneeseen ja etsii tuotteita hakusanalla murtomaasukset. Hän päätyy samantien isoihin verkkokauppoihin tai kansainvälisten toimijoiden verkkopalveluihin. Pienet Suomalaiset kivijalkaliikkeet eivät näy missään vaiheessa. Jos digivelkaa ei olisi, niin turkulainen suksien etsijä olisi nähnyt samantien paikallisen liikkeen mainoksen, jossa kerrottaisiin että olemme nurkan takana ja tässä on meidän suksimallisto tällä hetkellä.

Eli kohderyhmä on muuttanut toimintaansa digitaaliseksi, mutta kivijalkaliikkeen yrittäjä ei sitä ole tehnyt ja näin syntyi digivelkaa joka tulisi korjata.

Digivelka kasvaa korkoa

Kun yritys velkaantuu pahasti yleensä on helppo lähteä hakemaan hetkittäistä helpotusta. Sama koskee digivelkaa jos digivelka kasvaa suureksi on helpompi lähteä toteuttamaan mahdollisimman paljon lyhyessä ajassa mahdollisimman halvalla. Tämä kuitenkin aiheuttaa yleensä sen että velka kasvaa korkoa eli jää maksettavaksi myöhemmin.Tämä voi ilmentyä esimerkiksi konvertoimattomana verkkosivustona tai CRM järjestelmän puuttumisena.

Mistä tunnistaa digivelan?

Yksinkertaiset kysymykset auttavat sinua tunnistamaan digivelkaa:

 • Toteutatko hakusanamainontaa ja tuoko se tuloksia?
 • Onko verkkosivustollasi tarpeeksi asiakkaan tunnistamisen lähteitä?
 • Onko verkkosivustosi mobiiliyhteensopiva?
 • Onko käytössäsi moderni CRM ratkaisu?
 • Käytätkö analytiikkaa markkinoissa, myynnissä sekä kohderyhmien määrittelemisessä?
 • Tuotetaanko yrityksessäsi raportteja käsin?    

Jatkuvan kehittymisen ajattelu

Paras tapa kuroa digivelkaa on kehittää yrityksen digitaalisia prosesseja jatkuvana prosessina. Digitaalisuus ei ole tullut tiensä päähän vaan jatkaa kehittymistään edelleen,  tämän takia jatkuva kehittyminen on paras tapa olla velkaantumatta. Pienillä askelilla eteenpäin ja jatkuva kehittyminen myös takaa ettei projekteista tule liian suuria ja hyödyistä päästään nauttimaan todella nopeasti. Kerron mielelläni lisää meidän tavastamme toteuttaa ketterää kehitystä joten ota yhteyttä!


OPR-Vakuus
Mobiiliresponsiivisen verkkosivuston uudistus Drupal-kehitystä hyödyntäen ja lainanhakuprosessin kehittäminen

Tags:

, , , , , ,

Tiivistelmä:

Verkkosivuston löydettävyys ja käytettävyys ovat tärkeimpiä tekijöitä rahoituspalveluiden tarjoajaa valittaessa. OPR-Vakuus uudisti viisi verkkosivustoa käyttökokemukseltaan korkealaatuiseksi, mobiiliresponsiiviseksi ja hakukoneoptimoiduksi Drupal-kehityshankkeessa Brave Digitalin kanssa. Digitaalisten palveluiden kehityshankkeessa uudistettiin samalla koko lainanhakuprosessi.

Haaste:

Laina- ja rahoituspalveluja tarjoavan OPR-Vakuuden sivustojen ilme ja lainanhakuprosessit eivät palvelleet yrityksen liiketoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. Lainanhaku sisälsi ylimääräsisiä steppejä, eikä toiminut mobiililaitteilla ollenkaan.

 


Ratkaisu:

Kehityshankkeessa toteutettiin viisi responsiivista Drupal-sivustoa, joiden keskiössä oli korkea käytettävyys, hallittavuus ja hakukoneoptimointi. Samaan aikaan lainanhakuprosessi uudistettiin ohjelmistokehityshankkeessa sovelluskehyksen avulla.

 

Tulokset:

Lopputuloksena OPR-vakuuden koko digitaalisen liiketoiminnan ja markkinoinnin prosessit uudistettiin. Niin sivustojen käytettävyys kuin konversiotkin nousivat merkittävästi.

Kehityshankkeen myötä verkkosivustolla on

 • 14 % vähemmän välittömiä poistumisia.
 • 41 % istunnon keston kasvu.
 • 51 % enemmän kävijöitä mobiili- ja tablet-laitteilla.
 • 100 % kasvu mobiili- ja tablet-laitteiden istunnon kestossa.

 


Toteutuksen laajempi kuvaus:

OPR-Vakuus on pienlainoja tarjoava rahoitusyhtiö. Yrityksen tarjontaan kuuluvat Everyday -joustoluotto, Ostosraha -kulutusluotto, sekä Yritysluotto, joka on yritysten rahoitukseen luotu palvelu. 

Kehityshankkeen ensimmäisessä vaiheessa lähdettiin purkamaan OPR-Vakuuden vanhoja verkkosivustoja eli Everyday.fi-, Yritysluotto.fi- ja Ostosraha.fi-sivuja. 

Lähtötilanteessa OPR:n verkkopalvelut olivat vanhentuneet, eivätkä lainanhakuprosessit toimineet mobiilissa lainkaan. Lisäksi lainanhakuprosessi koettii pitkäksi ja hankalaksi. 

Uudistuksessa käytiin jokainen askel lainanhaussa läpi ja pyrittiin tekemään verkkovierailusta käyttökokemuksen kannalta mahdollisimman selkeä kokonaisuus. 
Kaikkiin palveluihin suunniteltiin uusi visuaalinen ilme, sekä mietittiin, mitä erilaisia digitaalisia toimintoja verkkosivuston sisälle tarvitaan prosessien optimoimiseksi. 

Samalla verkkopalveluiden sisällönhallintaa kehitettiin niin, että sisällöntuottajat pääsevät muokkaamaan sivustoja itsenäisesti ja helppokäyttöisesti. Prosessien suoraviivaistamisen myötä lainanhakustepit saatiin pudotettua kuudesta neljään. Kaikki palvelut kehitettiin mobiiliresponsiivisesti eri mobiilinäyttökoot huomioiden. 


Verkkopalveluiden kehityshankkeessa luotiin mm. seuraavat toiminnallisuudet:

 • Mahdollisuus kampanjasivustojen toteutukseen ja julkaisuun.
 • Etusivun versiointimahdollisuus. 
 • Kieliversiointi, jonka tuella kansainvälistyminen saatiin käyntiin.
 • Lainalaskurit. 
 • Kuukausietujen toteutus. 
 • Usein kysytyt kysymykset-palvelu. 

Uudistuksella pyrittiin mm. seuraaviin tavoitteisiin:

 • Lainahakuprosessin korkea käytettävyys ja näyttävä visuaalinen ilme.
 • Verkkosivuston hakukoneoptimointi.
 • Verkkosisältöjen tuotannon tukeminen. 
 • Kävijäkonversion optimointi asiakkaiksi.

Projekti toteutettiin kahdessa osassa: verkkosivustot toteutettiin Drupal-julkaisujärjestelmällä ja lainanhakuprosessin taustalla on ohjelmistokehys. OPR-Vakuuden IT ja markkinointi myös koulutettiin käyttämään uusia palveluita. 

Samalla digitaalisessa lainanhakuprosessissa tehtiin versiohallinnan käyttöönotto. Näin useampi koodari voi työskennellä eri sijainneissa versionhallinnan yhdistäessä tuotokset yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Toteutus tehtiin avoimen lähdekoodin, eli Open Source-periaatteiden mukaisesti asiakkaan edut huomioiden.

Osana hanketta OPR-Vakuudelle toteutettiin televisio- ja radiomainokset Brave Digitalin mediasisältötiimin kanssa. Näin ollen kokonaisuus saatiin toteutettua kustannustehokkaammin, kun kaikki osaaminen saatiin samalta kumppanilta. 

Hankkeessa saavutetut tuloket ovat olleet merkittäviä. Sivustojen välittömien poistumisten määrä putosi 14 %, istunnon kesto kasvoi 41 %, mobiili- ja tablet laitteilla käynnit nousivat 51 % ja mobiilivierailuiden kesto kasvoi 100 %.


Metro Areena
Digitaalisen ilme uudistettiin kotisivujen drupal-kehityshankkeessa

Tags:

, , , ,

Tiivistelmä:

Espoon moderni ja viihtyisä monitoimiareena Metro Areena sai arvoisensa digitaalisen ilmeen verkkosivujen Drupal-kehityshankkeessa. Hankkeen alussa ideoitiin sivuston yleisilmettä ja värimaailmaa, sekä haettiin tapoja, joilla Metro Areenan tilatarjontaa ja tapahtumia saataisiin hyvin esille verkkopalvelussa.

Haaste:

Verkkosivuston käyttöliittymä ja visuaalinen ilme haluttiin uudistaa ja samalla kehittää sivustosta loppukäyttäjiä paremmin palveleva. Vanhalta sivustolta puuttui Interaktiivinen kerros kokonaan, eli esimerkiksi sopivaa tilaa ei pystynyt hakemaan lainkaan.

Ratkaisu:

Drupal-kehityshankkeessa uudistettiin Metro Areenan sivuston koko visuaalinen ilme ja keskeiset toiminnot, kuten tilojen esittely ja varaaminen.

Tulokset:

 • Näyttävä ja mobiiliresponsiivinen visuaalinen ilme, joka sopii asiakkaan brändiin.
 • Keskeiset tilojen esittely- ja varaustoiminnot tuotiin osaksi verkkopalvelua.
 • Onnistunut verkkopalvelun kehityshanke on kestänyt aikaa hyvin.

Toteutuksen laajempi kuvaus:

Espoon Metro Areenan kotisivujen uudistus lähti liikkeelle digitaalisen ilmeen suunnittelusta. Hankkeen alussa ideoitiin sivuston yleisilmettä ja värimaailmaa, sekä haettiin tapoja, joilla Metro Areenan tilatarjontaa ja tapahtumia saataisiin hyvin esille verkkopalvelussa. Lähtökohtaisena vaatimuksena oli, että kuluttajia ja tapahtumajärjestäjiä haluttiin palvella samalla verkkosivustolla.

Toteutuksessa lähdettiin kehittämään responsiivista Drupal-sivustoa, johon tapahtumien ja tilojen lisääminen olisi mahdollisimman helppoa ja jouhevaa. Toisaalta hankkeen keskiössä oli itse Areenan, sen aitioiden ja kokoustilojen vuokraus loppuasiakkaille digitaalisen palvelun kautta.

Tilavarausten toteutuksessa päädyttiin interaktiiviseen tilanhakupalveluun, missä tapahtuman järjestäjä voi määrittää henkilömäärän ja tilan tyypin, joiden perusteella järjestelmä ehdottaa tarpeeseen sopivia tiloja. Jäävuorojen varaus toteutettiin ulkopuolisen tarjoajan palvelulla.

Metro Areenan varausprosessien lisäksi verkkosivuston käyttökokemus ja visuaalisen ilme uudistettiin. Drupal-julkaisujärjestelmällä kehitetyn sivuston asettelussa päädyttiin ruutupohjaisuuteen, joka jakaa sivuston yhteen viiva kolmeen osaan riippuen käyttäjän näytön koosta. Mobiiliresponsiivisuuden lisäksi ruutupohjaisuus sopi myös hyvin Metro Areenan ilmeeseen.

Toteutuksen myötä kävijän ottaa vastaan etusivulla fiilistä nostattava video, joka kuljettaa kävijän Espoon ilmatilan kautta läpi Metro Areenan tapahtumien skaalan. Etusivu toimii koosteena Metro Areenan tärkeimpiin palveluihin, kuten ajankohtaisiin tapahtumiin ja tilojen varaamiseen. Brave Digitalin mediatiimin kuvaaja tuotti julkaisuvaiheessa valokuvat eri tiloista. Myös Areenan sijainnin näyttävä Google maps kustomoitiin sopimaan yrityksen värimaailmaan.

Toteutus oli aikanaan erittäin moderni ja on kestänyt aikaa hyvin. Verkkopalvelu toimii edelleen keskeisessä roolissa Metro Areenan markkinointiviestinnässä ja toiminnan pyörittämisessä.