Mitä Braven kokonaisvaltainen asiakas saa?


Posted on 31.08.2017
By Jukka Leino


Ajattelin kertoa yhden esimerkin miten olemme Bravella hyödyntäneet omia palveluitamme.

Tee kuten opetat -sopii tähän esimerkkiin loistavasti!

Asiakkuus lähti liikkeelle meidän omilta verkkosivuilta. Sivustollemme on asennettu Google Analytics - hyvin. Palvelumme Brave Leads tunnistaa analytiikasta yrityksiä ja henkilöitä, jotka vierailevat sivuillamme.

Pelkästään näillä tiedoilla ei homma vielä aukea, mutta kun katsoo minkä kanavan kautta sivustolle on tultu ja mistä asioista ihminen on ollut kiinnostunut, on ensimmäisen kontaktoinnin sisältö melko selkeä.

Kävimme myyntipalaverissa läpi sivustollamme vierailleita yrityksiä, henkilöitä ja kiinnostuksen kohteita ja jaoimme liidit keskenämme.Esimerkki -case:

Markkinoinnin automaatio oli asia, josta asiakas oli lukenut sivuiltamme. Aiheeseen oli päädytty maksetun mainonnan kautta, blogin kautta ja myöhemmin jo suoraan saitillemme. Tällä kulmalla olimme yhteydessä, sovimme tapaamisen ja siitä homma lähti liikkeelle.

Emme olleet asiakkaalle entuudestaan tuttu toimia, joten luottamuksen rakentaminen vaati muutamia tapaamisia, kyselyitä, tenttaamisia, kyseenalaistamisia jne. Onnistuimme vakuuttamaan asiakkaan ja päästiin aloittamaan hommat!

Markkinoinnin automaatiosta lähdettiin liikkeelle, mutta hyvin pian myös muut osaamisalueemme nousivat pöydälle.

Olen erittäin ylpeä meidän porukasta, sillä nykyisellään teemme asiakkaan kanssa kaikkia seuraavia asioita:

 • markkinoinnin automaatio
 • sivustoanalytiikka
 • hakusanamainonta
 • display -mainonta
 • nykyasiakasanalyysi
 • verkkosivuston jatkokehittäminen
 • sisällön tuotanto
 • mainonnan ohjelmallinen ostaminen
 • mainostuotanto

Seuraavaksi meidän pitää lisätä Braven tarjoamaa, jotta voimme tarjota asiakkaalle vielä laajemman repertuaarin! Tämä tosin saattaa tapahtua jo hyvinkin pian...;)

Jos joku edellämainituista osa-alueista vaatii teillä hyvää kumppania, ole rohkeasti yhteydessä ja laitetaan asiat kuntoon!

t. Braven porukka


Tiedon rikastaminen

Voimme jalostaa datastasi yrityksellesi hyödyllistä tietoa, olipa sitä kuinka paljon ja missä muodossa hyvänsä.

Onko sinulla massiivisesti raakadataa käytössäsi, mutta et tiedä miten siitä voisit hyötyä? Tai onko sinulla kysymyksiä, joihin datasi sisältää (edes osittain) vastauksen, mutta et tiedä miten sen saa esille?

Ota yhteyttä

Jukka Leino
CEO, Partner

+358 10 3211906 
jukka.leino@oddy.fi

Pasi Lappalainen
CDO, Partner

+358 10 3211901
pasi.lappalainen@oddy.fi


Qlik ja Microsoft Power BI

Qlik Sense ja Microsoft Power BI ovat tiedolla johtamisen ja datan visualisoinnin tärkeitä apuvälineitä.
Niiden avulla saadaan massiivisesta raakadatasta jalostettua kysymyksiin vastaavaa, oivalluksia tuottavaa ja visuaalisesti helppotulkintaista tietoa. Tämän pohjalta yrityksen on helppo tehdä tietoon pohjattuja ratkaisuja.

Kuvakaappaus Qlik Sense ohjelmiston näkymästä.

Ota yhteyttä

Jukka Leino
CEO, Partner

+358 10 3211906 
jukka.leino@oddy.fi

Pasi Lappalainen
CDO, Partner

+358 10 3211901
pasi.lappalainen@oddy.fi


KPI-mittaristo

Johtamisen näkökulmasta KPI-mittarit ovat välttämättömiä, sillä mitä et voi mitata, et voi johtaa. Kaikkea ei kuitenkaan kannata mitata.

Kuvakaappaus Qlik Sense ohjelmiston näkymästä.

Ota yhteyttä

Jukka Leino
CEO, Partner

+358 10 3211906 
jukka.leino@oddy.fi

Pasi Lappalainen
CDO, Partner

+358 10 3211901
pasi.lappalainen@oddy.fi


Mitä 50 vuoden säädatalla voi tehdä?


Posted on 20.06.2017
By Jukka Leino

Tags: #Analytiikka, Analytiikka yritysmaailmassa, Analytiikka käytännössä


Mallintaa tulevan heinäkuun sään!

Brave ei lähtenyt rekryämään sammakkomiestä vaan matemaatikon!

Petri teki sääennusteen lineaarisella regressioanalyysillä.

Mitä muuta Petri osaa ennustaa?Brave tunnisti seuraavaksi kasvualueekseen analytiikan ja onnistuikin löytämään huipputyypin. Petri on juuri yliopistolta valmistunut huippu matemaatikko, joka palkattiin kehittämään Braven analytiikkapalveluita. 

Olemme jo ensimmäisten kuukausien aikana löytäneet mielenkiintoisia uusia kulmia hyödyntää analyytikon osaamista asiakkaidemme eduksi. Tulemme jatkossa julkaisemaan useita erilaisia palveluita, joilla asiakkaamme voivat tietoon perustuen ohjata omaa liiketoimintaansa.

Petrin osaaminen on erittäin mielenkiintoinen yhdistelmä mm seuraavia ominaisuuksia: vahva matemaattinen osaaminen, perustuntemus tietoteknisistä järjestelmistä ja ohjelmoinnista sekä kvantitatiivisen mittaamisen laaja ymmärrys. 

Abstraktimmalla tasolla tärkeä osaamisalue on laajojen ja monimutkaistenkin kokonaisuuksien jäsentäminen käsiteltävissä oleviin osakokonaisuuksiin ja niiden välisiin yhteyksiin. Lisäksi kyky esittää analyysin kautta saatu informaation muillekin ymmärrettävässä muodossa.

Sitten siihen sääennusteeseen, jonka Petri on tehnyt lineaarista regressioanalyysiä käyttäen.

Pääkaupunkiseudun sää heinäkuussa 2017:

 • Hieman keskimääräistä lämpimämpi
 • Odotettavissa on 9 hellepäivää
 • Sadepäiviä tulee olemaan noin 9

Sää on monimutkainen systeemi ja tarkempaan lopputulokseen pääseminen on vaikeaa, kun Ilmatieteenlaitokselta on saatavana vain 50 vuodan datat!

Lue Petrin kirjoittama blogi aiheesta!


Analytiikka valjastaa tieteen yrityksesi käyttöön


Posted on 20.06.2017
By Petri Kuusela

Tags: #Analytiikka, Tiede, Analytiikka käytännössä


Kaikilla meistä on jotain mielikuvia analytiikasta. Se voi herättää voimakkaitakin reaktioita tai mielipiteitä suuntaan tai toiseen. Tästä huolimatta monille on epäselvää, mistä analytiikassa on oikeasti kyse, ja missä kaikessa analytiikkaa pystyttäisiin hyödyntämään. Tämän kysymyksen esittävälle saattaa vastaus tulla yllätyksenä: analytiikkaa voi hyödyntää oikeastaan kaikkialla.Analytiikka on nykypäivän yritysmaailman kuumimpia puheenaiheita. Monesti sitä ylistetään, kehutaan ja sanotaan jopa, ettei ilman sitä voi pärjätä. Käyttäjäkokemuksia taasen löytyy varmasti myös aivan päinvastaisia, ja moni luottaa edelleen ennemmin intuitioonsa kuin analytiikkaan. Kun tähän yhdistetään vielä loputtomat vaihtoehdot eri analytiikkapalveluita, menee asiaan tutustuvalla vähemmästäkin jo pää pyörälle. Kaiken tämän informaatiotulvan alla saattaa jäädä mietityttämään aivan peruskysymyksetkin.

Mitä analytiikka oikeastaan on?

Analytiikka yritysmaailmassa on tieteen soveltamista yrityksen päätöksenteossa. Se tarkoittaa, että noudatetaan toimintamallia, joka perustuu järjestelmälliseen mallista saatujen odotettujen ja oikeiden havaittujen tulosten vertaamiseen, ja tarkasteltavan mallin muokkaamiseen näiden havaintojen perusteella. Tämä aivan sama toimintamalli on ajanut ihmiskunnan käsittämättömän nopeaa kehitystä viimeisen sadan vuoden aikana, ja tuonut meille esimerkiksi niin älypuhelimet ja autot, kuin myös monen monituiset lääkkeet apteekissa. Tieteen saavutusten lista on lähes loputon.

Aivan jokainen meistä on siis saanut todeta tieteellisen menetelmän toimivuuden ja tehokkuuden. Harvempi kuitenkaan tunnistaa tämän saman voiman käyttömahdollisuuksia yrityksen johtamisessa. Aivan liian usein päätöksiä tehdään mututuntumalla, mikä on yrityksen kannalta verrattavissa siihen, että ihmisen keuhkokuumetta hoidettaisiin yrttirohdolla antibiootin sijaan; toisinaan tilanne saattaa muuttua paremmaksi, mutta tällöinkin korjaustoimien osuus asiaan on kyseenalainen.

Mitä analytiikka sitten on käytännössä?

Se on yrityksen toiminnan jakamista osiin, ja näiden osien välisten yhteyksien tutkimista. Nämä osat ja yhteydet yhdessä muodostavat mallin, johon viitattiin jo kirjoituksen alussa. Samaa asiaa voi mallintaa monella eri tavalla, eli asian voi jakaa eri tavoilla osiin ja niiden välille voidaan muodostaa erilaisia yhteyksiä. Mallin toimivuus riippuu aina tilanteesta.

Tämän kaiken teorian jälkeen voisi olla esimerkki paikallaan: Moni yritys käyttää analytiikkaa markkinoinnissaan, jolloin tarkasteltavia osia voi olla esimerkiksi mainosten näyttömäärät, klikkaukset ja niistä suoraan aiheutuneet konversiot. Näiden väliltä voidaan ensin päätellä karkea yhteys, että jos mainosten näyttömäärät on nollassa, eli niistä tule myöskään klikkauksia tai konversioita. Tämän päätelmän tekemiseen ei tarvita kummoista analytiikkaa, mutta analytiikan avulla päättelyä voidaan viedä pidemmälle. Edellämainittujen osien yhteyttä voidaan mitata esimerkiksi laskemalla CTR (click-through rate), eli niiden mainosnäyttöjen osuus, jotka saavat aikaan klikkauksen. Tätä voidaan verrata eri mainosten välillä, ja siitä voidaan suoraan päätellä jotain mainoksen toimivuudesta. Tämän yksinkertaisen analytiikan avulla markkinointiryhmä saa tietoa siitä, mitkä mainokset heidän kannattaa uusia tai poistaa toteuttaakseen mahdollisimman tehokasta markkinointia.

Mihin kaikkeen analytiikka soveltuu?

Analytiikkaa voisi hyödyntää käytännössä missä vain yritystoiminnan osa-alueessa, vaikkakin on myös tiedostettava, että aivan kaikissa tilanteissa saavutettu hyöty ei ole sen arvoista. Digitaalisessa markkinoinnissa useimmat markkinointiväylät tarjoavat perusanalytiikan automaattisesti, ja siksi sitä käytetään markkinoinnin puolella paljon. Myös verkkosivujen analytiikkaa on helppo toteuttaa esimerkiksi Google Analyticsin avulla. Samanlaisia analytiikan keinoja olisi kuitenkin mahdollista ja hyvin järkevää hyödyntää myös muussa yrityksen toiminnassa, mikä on jo harvinaisempaa. Esimerkiksi jo yrityksen rahavirtoja laskutuksesta analysoimalla saadaan paljon tietoa yrityksen ja sen eri osien kunnosta, jolloin voidaan kehitysresurssit ohjata oikeaan osoitteeseen. Analytiikan ollessa käytössä päätösten ei tarvitse perustua mututuntumaan.


Katso pääkaupunkiseudun heinäkuun sää!


Posted on 14.06.2017
By Jukka Leino

Tags: Analytics, #Analytiikka


Palkkasiko Brave meteorologin?

Onko kyseessä perusennustaja vai oikea sammakkomies?

Petri teki sääennusteen lineaarisella regressioanalyysillä.

Mitä muuta Petri osaa ennustaa?Brave tunnisti seuraavaksi kasvualueekseen analytiikan ja onnistuikin löytämään huipputyypin. Petri on juuri yliopistolta valmistunut huippu matemaatikko, joka palkattiin kehittämään Braven analytiikkapalveluita. 

Olemme jo ensimmäisten kuukausien aikana löytäneet mielenkiintoisia uusia kulmia hyödyntää analyytikon osaamista asiakkaidemme eduksi. Tulemme jatkossa julkaisemaan useita erilaisia palveluita, joilla asiakkaamme voivat tietoon perustuen ohjata omaa liiketoimintaansa.

Petrin osaaminen on erittäin mielenkiintoinen yhdistelmä mm seuraavia ominaisuuksia: vahva matemaattinen osaaminen, perustuntemus tietoteknisistä järjestelmistä ja ohjelmoinnista sekä kvantitatiivisen mittaamisen laaja ymmärrys. 

Abstraktimmalla tasolla tärkeä osaamisalue on laajojen ja monimutkaistenkin kokonaisuuksien jäsentäminen käsiteltävissä oleviin osakokonaisuuksiin ja niiden välisiin yhteyksiin. Lisäksi kyky esittää analyysin kautta saatu informaation muillekin ymmärrettävässä muodossa.

Sitten siihen sääennusteeseen, jonka Petri on tehnyt lineaarista regressioanalyysiä käyttäen.

Pääkaupunkiseudun sää heinäkuussa 2017:

 • Hieman keskimääräistä lämpimämpi
 • Odotettavissa on 9 hellepäivää
 • Sadepäiviä tulee olemaan noin 9

Sää on monimutkainen systeemi ja tarkempaan lopputulokseen pääseminen on vaikeaa, kun Ilmatieteenlaitokselta on saatavana vain 50 vuoden datat!


Palkkasiko Brave meteorologin?


Posted on 14.06.2017
By Jukka Leino

Tags: #Analytiikka, Analytics


Palkkasiko Brave meteorologin? Mihin suuntaan liiketoimintaa ollaan viemässä? Onko kyseessä perusennustaja vai oikea sammakkomies? Mitä muuta Petri osaa ennustaa?Brave tunnisti seuraavaksi kasvualueekseen analytiikan ja onnistuikin löytämään huipputyypin. Petri on juuri yliopistolta valmistunut huippu matemaatikko, joka palkattiin kehittämään Braven analytiikkapalveluita. 

Olemme jo ensimmäisten kuukausien aikana löytäneet mielenkiintoisia uusia kulmia hyödyntää analyytikon osaamista asiakkaidemme eduksi. Tulemme jatkossa julkaisemaan useita erilaisia palveluita, joilla asiakkaamme voivat tietoon perustuen ohjata omaa liiketoimintaansa.

Petrin osaaminen on erittäin mielenkiintoinen yhdistelmä mm seuraavia ominaisuuksia: vahva matemaattinen osaaminen, perustuntemus tietoteknisistä järjestelmistä ja ohjelmoinnista sekä kvantitatiivisen mittaamisen laaja ymmärrys. 

Abstraktimmalla tasolla tärkeä osaamisalue on laajojen ja monimutkaistenkin kokonaisuuksien jäsentäminen käsiteltävissä oleviin osakokonaisuuksiin ja niiden välisiin yhteyksiin. Lisäksi kyky esittää analyysin kautta saatu informaation muillekin ymmärrettävässä muodossa.

Sitten siihen sääennusteeseen, jonka Petri on tehnyt lineaarista regressioanalyysiä käyttäen.

Pohjois-Savon sää heinäkuussa 2017:

 • Hieman keskimääräistä lämpimämpi
 • Odotettavissa on 8 hellepäivää
 • Sadepäiviä tulee olemaan noin 15

Sää on monimutkainen systeemi ja tarkempaan lopputulokseen pääseminen on vaikeaa, kun Ilmatieteenlaitokselta on saatavana vain 50 vuoden datat!


Liidien hankinta BRAVE:n tyylillä!


Posted on 08.06.2017
By Jukka Leino

Tags: Brave Leads, #Analytiikka


Olemme lanseeraamassa Brave Leads-teknologian.  Viimeinen testausvaihe on loppusuoralla. Brave Leadsin avulla on mahdollista tunnistaa sivustolla vierailleet yritykset, yhteyshenkilöt, kiinnostaneet sisällöt sekä mistä ihmiset ovat sivustolle tulleet.Brave testasi itse teknologian ottamalla sen osaksi myynnin prosesseja. Olemme testanneet teknologiaa omilla verkkosivuillamme nyt muutaman kuukauden ajan. Tulokset ovat olleet kohdallamme huimat.

Brave Leads luo kuumia liidejä myynnille päivittäin! Brave Leads täydentää toimivan digitaalisen markkinoinnin. Aika muuttaa verkkokävijät myynnin liideiksi.

Käyttöönottoon riittää Google Analytics tili oikein asennettuna.

Käymme päivittäin myynnin kanssa läpi, mitkä yritykset ovat vierailleet sivustollamme, Brave Leads -käyttöliittymästä.

Katsomme miksi yritykset ovat sivustollemme päätyneet ja mitä ovat lukeneet:

 • hakusanamainonnan kautta
 • sosiaalisen median postauksen perusteella
 • suoraan kirjoittamalla osoitteemme url:iin
 • display -mainonnan seurauksena
 • mistä aiheesta ja miten kauan ihminen on viipynyt sivuillamme

Lisäksi Brave Leads tuo näkyville yrityksessä työskentelevät henkilöt, tittelit ja puhelinnumerot.

Mielenkiinnon ja vastuualueen yhdistämällä löydät varmasti oikean henkilön, johon olla yhteydessä!

Palvelun kustannus on 49,99 € + alv / kk.

 

Rohkeasti liidejä hankkimaan!!


Faktoja ymmärrettävässä muodossa


Posted on 12.04.2017
By Laura Nevasalo

Tags: #Analytiikka, Analytics, TagManager, #Verkkosivusto, Web development


Tiedänkö kuka verkkosivuillamme vierailee, mitä hän sieltä etsii ja löytääkö hän etsimänsä? Ollaanko tämän hetkiseen sivustoon tyytyväisiä vai pitäisikö tehdä joitain? Mitä?Analytiikka: yrityksesi suunnannäyttäjä digitaalisella alustalla. Jotta tämä suunnannäyttäjä pystyy toimimaan parhaalla mahdollisella kapasiteetilla, se täytyy olla asennettuna oikein ja sen sanatonta viestiä pitää osata tulkita. Yksinkertaista, eikö? Tämä luotsi tykkää luvuista, ei koskaan valehtele eikä vääristele asioiden todellisia puolia ja mikä parasta, ei anna omien ennakkoasenteidensa vaikuttaa lopputulokseen. Datastudion avulla analytiikkafakta tuodaan visuaalisessa ja selkeässä muodossa dashboardiin, eikä tämäkään vaadi kuin asian osaavan henkilön.

Ilman oikein asennettua analytiikka verkkosivustolle on kuin suunnistamista metsässä ilman karttaa. Ihmisillä on taipumus tehdä päätöksiä ja oletuksia omien mielikuviensa ja mieltymyksiensä perusteella. Olet varmasti törmännyt esimerkiksi parisuhteessa tilanteeseen, jossa luulet tietäväsi mitä toinen ajattelee. Olet ikään kuin ajatellut toisen puolesta, toiminut omien ajatustesi ja ennakkoluulojesi pohjalta, joka onkin osoittautunut aivan vääräksi ratkaisuksi. Jälkeenpäin olet ehkä kysäissyt itseltäsi, olisiko ollut järkevämpää ja helpompaa kysyä toiselta ennemmin kuin olettaa tietävänsä jo entuudestaan hänen vastauksensa? 

Surffailemme sujuvasti sivustolta toiselle, vertailemme tuotteita, hintoja ja milloin mitäkin ja jätämme itsestämme tuhansiin eri paikkoihin muistijälkiä surffailustamme. Olisiko yrityksen kannalta ehkä kiinnostavaa saada juuri tuota dataa omiin käsiinsä? Kuka yrityksemme sivustolla kävi, mitä hän siellä teki, löysikö hän etsimänsä ja tulikohan hän sivustolle vielä uudelleen?

Kuka näki yrityksemme mainoksen ja mitä he sen jälkeen tekivät? Osasimmeko tehdä oikeat ratkaisut mainonnan tai verkkosivujen uusimisen suhteen? Jos nämä asiat mietityttävät ja pidät niitä järkevinä tietoina, anna meidän auttaa löytämään tuo tieto ja tarvittaessa tulkitsemaan sitä. On ihan ok, jos analytiikan tulkitseminen tuntuu rakettitieteeltä, mutta asiantuntijalle sitä se ei ole.


Sivut