Mitä 50 vuoden säädatalla voi tehdä?


Posted on 20.06.2017
By Jukka Leino

Tags: #Analytiikka, Analytiikka yritysmaailmassa, Analytiikka käytännössä


Mallintaa tulevan heinäkuun sään!

Brave ei lähtenyt rekryämään sammakkomiestä vaan matemaatikon!

Petri teki sääennusteen lineaarisella regressioanalyysillä.

Mitä muuta Petri osaa ennustaa?Brave tunnisti seuraavaksi kasvualueekseen analytiikan ja onnistuikin löytämään huipputyypin. Petri on juuri yliopistolta valmistunut huippu matemaatikko, joka palkattiin kehittämään Braven analytiikkapalveluita. 

Olemme jo ensimmäisten kuukausien aikana löytäneet mielenkiintoisia uusia kulmia hyödyntää analyytikon osaamista asiakkaidemme eduksi. Tulemme jatkossa julkaisemaan useita erilaisia palveluita, joilla asiakkaamme voivat tietoon perustuen ohjata omaa liiketoimintaansa.

Petrin osaaminen on erittäin mielenkiintoinen yhdistelmä mm seuraavia ominaisuuksia: vahva matemaattinen osaaminen, perustuntemus tietoteknisistä järjestelmistä ja ohjelmoinnista sekä kvantitatiivisen mittaamisen laaja ymmärrys. 

Abstraktimmalla tasolla tärkeä osaamisalue on laajojen ja monimutkaistenkin kokonaisuuksien jäsentäminen käsiteltävissä oleviin osakokonaisuuksiin ja niiden välisiin yhteyksiin. Lisäksi kyky esittää analyysin kautta saatu informaation muillekin ymmärrettävässä muodossa.

Sitten siihen sääennusteeseen, jonka Petri on tehnyt lineaarista regressioanalyysiä käyttäen.

Pääkaupunkiseudun sää heinäkuussa 2017:

 • Hieman keskimääräistä lämpimämpi
 • Odotettavissa on 9 hellepäivää
 • Sadepäiviä tulee olemaan noin 9

Sää on monimutkainen systeemi ja tarkempaan lopputulokseen pääseminen on vaikeaa, kun Ilmatieteenlaitokselta on saatavana vain 50 vuodan datat!

Lue Petrin kirjoittama blogi aiheesta!


Analytiikka valjastaa tieteen yrityksesi käyttöön


Posted on 20.06.2017
By Petri Kuusela

Tags: #Analytiikka, Tiede, Analytiikka käytännössä


Kaikilla meistä on jotain mielikuvia analytiikasta. Se voi herättää voimakkaitakin reaktioita tai mielipiteitä suuntaan tai toiseen. Tästä huolimatta monille on epäselvää, mistä analytiikassa on oikeasti kyse, ja missä kaikessa analytiikkaa pystyttäisiin hyödyntämään. Tämän kysymyksen esittävälle saattaa vastaus tulla yllätyksenä: analytiikkaa voi hyödyntää oikeastaan kaikkialla.Analytiikka on nykypäivän yritysmaailman kuumimpia puheenaiheita. Monesti sitä ylistetään, kehutaan ja sanotaan jopa, ettei ilman sitä voi pärjätä. Käyttäjäkokemuksia taasen löytyy varmasti myös aivan päinvastaisia, ja moni luottaa edelleen ennemmin intuitioonsa kuin analytiikkaan. Kun tähän yhdistetään vielä loputtomat vaihtoehdot eri analytiikkapalveluita, menee asiaan tutustuvalla vähemmästäkin jo pää pyörälle. Kaiken tämän informaatiotulvan alla saattaa jäädä mietityttämään aivan peruskysymyksetkin.

Mitä analytiikka oikeastaan on?

Analytiikka yritysmaailmassa on tieteen soveltamista yrityksen päätöksenteossa. Se tarkoittaa, että noudatetaan toimintamallia, joka perustuu järjestelmälliseen mallista saatujen odotettujen ja oikeiden havaittujen tulosten vertaamiseen, ja tarkasteltavan mallin muokkaamiseen näiden havaintojen perusteella. Tämä aivan sama toimintamalli on ajanut ihmiskunnan käsittämättömän nopeaa kehitystä viimeisen sadan vuoden aikana, ja tuonut meille esimerkiksi niin älypuhelimet ja autot, kuin myös monen monituiset lääkkeet apteekissa. Tieteen saavutusten lista on lähes loputon.

Aivan jokainen meistä on siis saanut todeta tieteellisen menetelmän toimivuuden ja tehokkuuden. Harvempi kuitenkaan tunnistaa tämän saman voiman käyttömahdollisuuksia yrityksen johtamisessa. Aivan liian usein päätöksiä tehdään mututuntumalla, mikä on yrityksen kannalta verrattavissa siihen, että ihmisen keuhkokuumetta hoidettaisiin yrttirohdolla antibiootin sijaan; toisinaan tilanne saattaa muuttua paremmaksi, mutta tällöinkin korjaustoimien osuus asiaan on kyseenalainen.

Mitä analytiikka sitten on käytännössä?

Se on yrityksen toiminnan jakamista osiin, ja näiden osien välisten yhteyksien tutkimista. Nämä osat ja yhteydet yhdessä muodostavat mallin, johon viitattiin jo kirjoituksen alussa. Samaa asiaa voi mallintaa monella eri tavalla, eli asian voi jakaa eri tavoilla osiin ja niiden välille voidaan muodostaa erilaisia yhteyksiä. Mallin toimivuus riippuu aina tilanteesta.

Tämän kaiken teorian jälkeen voisi olla esimerkki paikallaan: Moni yritys käyttää analytiikkaa markkinoinnissaan, jolloin tarkasteltavia osia voi olla esimerkiksi mainosten näyttömäärät, klikkaukset ja niistä suoraan aiheutuneet konversiot. Näiden väliltä voidaan ensin päätellä karkea yhteys, että jos mainosten näyttömäärät on nollassa, eli niistä tule myöskään klikkauksia tai konversioita. Tämän päätelmän tekemiseen ei tarvita kummoista analytiikkaa, mutta analytiikan avulla päättelyä voidaan viedä pidemmälle. Edellämainittujen osien yhteyttä voidaan mitata esimerkiksi laskemalla CTR (click-through rate), eli niiden mainosnäyttöjen osuus, jotka saavat aikaan klikkauksen. Tätä voidaan verrata eri mainosten välillä, ja siitä voidaan suoraan päätellä jotain mainoksen toimivuudesta. Tämän yksinkertaisen analytiikan avulla markkinointiryhmä saa tietoa siitä, mitkä mainokset heidän kannattaa uusia tai poistaa toteuttaakseen mahdollisimman tehokasta markkinointia.

Mihin kaikkeen analytiikka soveltuu?

Analytiikkaa voisi hyödyntää käytännössä missä vain yritystoiminnan osa-alueessa, vaikkakin on myös tiedostettava, että aivan kaikissa tilanteissa saavutettu hyöty ei ole sen arvoista. Digitaalisessa markkinoinnissa useimmat markkinointiväylät tarjoavat perusanalytiikan automaattisesti, ja siksi sitä käytetään markkinoinnin puolella paljon. Myös verkkosivujen analytiikkaa on helppo toteuttaa esimerkiksi Google Analyticsin avulla. Samanlaisia analytiikan keinoja olisi kuitenkin mahdollista ja hyvin järkevää hyödyntää myös muussa yrityksen toiminnassa, mikä on jo harvinaisempaa. Esimerkiksi jo yrityksen rahavirtoja laskutuksesta analysoimalla saadaan paljon tietoa yrityksen ja sen eri osien kunnosta, jolloin voidaan kehitysresurssit ohjata oikeaan osoitteeseen. Analytiikan ollessa käytössä päätösten ei tarvitse perustua mututuntumaan.


Katso pääkaupunkiseudun heinäkuun sää!


Posted on 14.06.2017
By Jukka Leino

Tags: Analytics, #Analytiikka


Palkkasiko Brave meteorologin?

Onko kyseessä perusennustaja vai oikea sammakkomies?

Petri teki sääennusteen lineaarisella regressioanalyysillä.

Mitä muuta Petri osaa ennustaa?Brave tunnisti seuraavaksi kasvualueekseen analytiikan ja onnistuikin löytämään huipputyypin. Petri on juuri yliopistolta valmistunut huippu matemaatikko, joka palkattiin kehittämään Braven analytiikkapalveluita. 

Olemme jo ensimmäisten kuukausien aikana löytäneet mielenkiintoisia uusia kulmia hyödyntää analyytikon osaamista asiakkaidemme eduksi. Tulemme jatkossa julkaisemaan useita erilaisia palveluita, joilla asiakkaamme voivat tietoon perustuen ohjata omaa liiketoimintaansa.

Petrin osaaminen on erittäin mielenkiintoinen yhdistelmä mm seuraavia ominaisuuksia: vahva matemaattinen osaaminen, perustuntemus tietoteknisistä järjestelmistä ja ohjelmoinnista sekä kvantitatiivisen mittaamisen laaja ymmärrys. 

Abstraktimmalla tasolla tärkeä osaamisalue on laajojen ja monimutkaistenkin kokonaisuuksien jäsentäminen käsiteltävissä oleviin osakokonaisuuksiin ja niiden välisiin yhteyksiin. Lisäksi kyky esittää analyysin kautta saatu informaation muillekin ymmärrettävässä muodossa.

Sitten siihen sääennusteeseen, jonka Petri on tehnyt lineaarista regressioanalyysiä käyttäen.

Pääkaupunkiseudun sää heinäkuussa 2017:

 • Hieman keskimääräistä lämpimämpi
 • Odotettavissa on 9 hellepäivää
 • Sadepäiviä tulee olemaan noin 9

Sää on monimutkainen systeemi ja tarkempaan lopputulokseen pääseminen on vaikeaa, kun Ilmatieteenlaitokselta on saatavana vain 50 vuoden datat!


Palkkasiko Brave meteorologin?


Posted on 14.06.2017
By Jukka Leino

Tags: #Analytiikka, Analytics


Palkkasiko Brave meteorologin? Mihin suuntaan liiketoimintaa ollaan viemässä? Onko kyseessä perusennustaja vai oikea sammakkomies? Mitä muuta Petri osaa ennustaa?Brave tunnisti seuraavaksi kasvualueekseen analytiikan ja onnistuikin löytämään huipputyypin. Petri on juuri yliopistolta valmistunut huippu matemaatikko, joka palkattiin kehittämään Braven analytiikkapalveluita. 

Olemme jo ensimmäisten kuukausien aikana löytäneet mielenkiintoisia uusia kulmia hyödyntää analyytikon osaamista asiakkaidemme eduksi. Tulemme jatkossa julkaisemaan useita erilaisia palveluita, joilla asiakkaamme voivat tietoon perustuen ohjata omaa liiketoimintaansa.

Petrin osaaminen on erittäin mielenkiintoinen yhdistelmä mm seuraavia ominaisuuksia: vahva matemaattinen osaaminen, perustuntemus tietoteknisistä järjestelmistä ja ohjelmoinnista sekä kvantitatiivisen mittaamisen laaja ymmärrys. 

Abstraktimmalla tasolla tärkeä osaamisalue on laajojen ja monimutkaistenkin kokonaisuuksien jäsentäminen käsiteltävissä oleviin osakokonaisuuksiin ja niiden välisiin yhteyksiin. Lisäksi kyky esittää analyysin kautta saatu informaation muillekin ymmärrettävässä muodossa.

Sitten siihen sääennusteeseen, jonka Petri on tehnyt lineaarista regressioanalyysiä käyttäen.

Pohjois-Savon sää heinäkuussa 2017:

 • Hieman keskimääräistä lämpimämpi
 • Odotettavissa on 8 hellepäivää
 • Sadepäiviä tulee olemaan noin 15

Sää on monimutkainen systeemi ja tarkempaan lopputulokseen pääseminen on vaikeaa, kun Ilmatieteenlaitokselta on saatavana vain 50 vuoden datat!


Liidien hankinta BRAVE:n tyylillä!


Posted on 08.06.2017
By Jukka Leino

Tags: Brave Leads, #Analytiikka


Olemme lanseeraamassa Brave Leads-teknologian.  Viimeinen testausvaihe on loppusuoralla. Brave Leadsin avulla on mahdollista tunnistaa sivustolla vierailleet yritykset, yhteyshenkilöt, kiinnostaneet sisällöt sekä mistä ihmiset ovat sivustolle tulleet.Brave testasi itse teknologian ottamalla sen osaksi myynnin prosesseja. Olemme testanneet teknologiaa omilla verkkosivuillamme nyt muutaman kuukauden ajan. Tulokset ovat olleet kohdallamme huimat.

Brave Leads luo kuumia liidejä myynnille päivittäin! Brave Leads täydentää toimivan digitaalisen markkinoinnin. Aika muuttaa verkkokävijät myynnin liideiksi.

Käyttöönottoon riittää Google Analytics tili oikein asennettuna.

Käymme päivittäin myynnin kanssa läpi, mitkä yritykset ovat vierailleet sivustollamme, Brave Leads -käyttöliittymästä.

Katsomme miksi yritykset ovat sivustollemme päätyneet ja mitä ovat lukeneet:

 • hakusanamainonnan kautta
 • sosiaalisen median postauksen perusteella
 • suoraan kirjoittamalla osoitteemme url:iin
 • display -mainonnan seurauksena
 • mistä aiheesta ja miten kauan ihminen on viipynyt sivuillamme

Lisäksi Brave Leads tuo näkyville yrityksessä työskentelevät henkilöt, tittelit ja puhelinnumerot.

Mielenkiinnon ja vastuualueen yhdistämällä löydät varmasti oikean henkilön, johon olla yhteydessä!

Palvelun kustannus on 49,99 € + alv / kk.

 

Rohkeasti liidejä hankkimaan!!


Faktoja ymmärrettävässä muodossa


Posted on 12.04.2017
By Laura Nevasalo

Tags: #Analytiikka, Analytics, TagManager, #Verkkosivusto, Web development


Tiedänkö kuka verkkosivuillamme vierailee, mitä hän sieltä etsii ja löytääkö hän etsimänsä? Ollaanko tämän hetkiseen sivustoon tyytyväisiä vai pitäisikö tehdä joitain? Mitä?Analytiikka: yrityksesi suunnannäyttäjä digitaalisella alustalla. Jotta tämä suunnannäyttäjä pystyy toimimaan parhaalla mahdollisella kapasiteetilla, se täytyy olla asennettuna oikein ja sen sanatonta viestiä pitää osata tulkita. Yksinkertaista, eikö? Tämä luotsi tykkää luvuista, ei koskaan valehtele eikä vääristele asioiden todellisia puolia ja mikä parasta, ei anna omien ennakkoasenteidensa vaikuttaa lopputulokseen. Datastudion avulla analytiikkafakta tuodaan visuaalisessa ja selkeässä muodossa dashboardiin, eikä tämäkään vaadi kuin asian osaavan henkilön.

Ilman oikein asennettua analytiikka verkkosivustolle on kuin suunnistamista metsässä ilman karttaa. Ihmisillä on taipumus tehdä päätöksiä ja oletuksia omien mielikuviensa ja mieltymyksiensä perusteella. Olet varmasti törmännyt esimerkiksi parisuhteessa tilanteeseen, jossa luulet tietäväsi mitä toinen ajattelee. Olet ikään kuin ajatellut toisen puolesta, toiminut omien ajatustesi ja ennakkoluulojesi pohjalta, joka onkin osoittautunut aivan vääräksi ratkaisuksi. Jälkeenpäin olet ehkä kysäissyt itseltäsi, olisiko ollut järkevämpää ja helpompaa kysyä toiselta ennemmin kuin olettaa tietävänsä jo entuudestaan hänen vastauksensa? 

Surffailemme sujuvasti sivustolta toiselle, vertailemme tuotteita, hintoja ja milloin mitäkin ja jätämme itsestämme tuhansiin eri paikkoihin muistijälkiä surffailustamme. Olisiko yrityksen kannalta ehkä kiinnostavaa saada juuri tuota dataa omiin käsiinsä? Kuka yrityksemme sivustolla kävi, mitä hän siellä teki, löysikö hän etsimänsä ja tulikohan hän sivustolle vielä uudelleen?

Kuka näki yrityksemme mainoksen ja mitä he sen jälkeen tekivät? Osasimmeko tehdä oikeat ratkaisut mainonnan tai verkkosivujen uusimisen suhteen? Jos nämä asiat mietityttävät ja pidät niitä järkevinä tietoina, anna meidän auttaa löytämään tuo tieto ja tarvittaessa tulkitsemaan sitä. On ihan ok, jos analytiikan tulkitseminen tuntuu rakettitieteeltä, mutta asiantuntijalle sitä se ei ole.


Beneq - A Thinner World
Digitaalisen markkinoinnin kokonaisvaltainen kumppanuus verkkosivuston suunnittelusta hakusanamainontaan (SEM)

Tags:

, , , , , , ,

Tiivistelmä:

Innovatiivisia pinnoitteita valmistavan Beneq:n digitaalisen markkinoinnin kokonaisuutta kehitetään yhteistyöhankkeessa Brave Digitalin kanssa. Kumppanuus on edennyt yritysvideon toteutuksesta, verkkosivustojen suunnitteluun ja toteutukseen, verkkoanalytiikkaan ja hakusanamainontaan.

Haaste:

Samaan aikaan, kun Beneq:lla oli hyvä käsitys digitaalisen markkinoinnin potentiaalista, yritys tarvitsi markkinoinnin analyyttiseen toteutukseen osaavaa kokonaisvaltaista kumppania.

Ratkaisu:

Digitaalisen markkinoinnin uudistaminen, hakusanamainonta, verkkosivuston kehitys ja yritysvideon toteutus.

Tulokset:

 • Analytiikan mittareiden tuominen kaikkeen markkinoinnin tekemiseen.
 • Mainonnan kohdistaminen ja verkkosivuston kehittäminen liidien generoimiseksi.
 • Digitaalisen tekemisen jatkuva kehittäminen osaksi Beneq:n toimintaa.  

Toteutuksen laajempi kuvaus:

Digitaalisen markkinoinnin toteutus jakautuu yrityksissä usein monille eri kumppaneille. On tyypillistä, että yksi markkinoinnin kumppani suunnittelee asiakkaan kotisivuja, toinen hallinnoi Google Adwords-hakusanamainontaa ja kolmas toteuttaa erikseen retargetointia ja display-mainontaa. Lisäksi eri mediasisältöjen toteutukseen käytetään omia osaajiaan.

Kun digitaalisen markkinoinnin toteutus pirstaloituu eri tahoille, kumppaniyritykset joutuvat kilpailemaan keskenään asiakasyrityksen budjetista eikä kukaan katso digitaalista markkinointia kokonaisvaltaisesti.

Brave Digitalin vahvuus digitaalisen markkinoinnin kumppanina on nimenomaan se, että kaikki digitaalisen markkinoinnin ydintoiminnot toteutetaan ammattimaisesti yhdeltä luukulta. Näin kaikki ratkaisut perustuvat tavoitteisiin, analytiikkaan sekä rationaalisiin perusteluihin, ja markkinointibudjetti valjastetaan palvelemaan asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla.

Brave Digital aloitti yhteistyön Beneq:n kanssa videotuotannon kumppanina, sillä yrityksen palveluiden laaja-alaisuutta ja innovaatioita haluttiin esitellä laadukkaalla videolla.

Kumppanuus laajeni pian hakusanamarkkinointiin. Työn tilaajana toiminut Beneq:n markkinointi- ja viestintäjohtaja oli työskennellyt aiemmin SEM (Search Engine Marketing) talossa, mistä johtuen Beneq:lla ja Brave Digitalilla puhuttiin heti lähdöstä “samaa kieltä”.

Kansainvälisesti suunnattu kampanja sai tukea Googlelta, sillä Brave Digital on korkean luokituksen Google AdWords-partneri. Googlen Irlannin toimipisteeltä toimitettiin kampanjaa varten analyysi siitä, millä alueilla mainontaa kannattaa hyödyntää ja minkä kokoisella budjetilla alueittain kannattaa mainostaa.   

Suorana jatkumona aiemmalle yhteistyölle Brave Digital ja Beneq:n yhteistyö laajennettiin Beneq:n verkkosivuston uudistamiseen.

Perustavaa laatua olevana tarpeena verkkosivujen suunnittelussa oli kaikkien asiakassegmenttien palveleminen yhdessä verkkopalvelussa. Verkkosivujen kehityshankkeen pohjana toimi asiakkaan vahva näkemys verkkopalvelun toiminnasta. Keskeiset kysymykset, joita lähdettiin ratkomaan, olivat miten esitellä tarjonnat ja mitä innovatiivisia sovellusmahdollisuuksia verkkosivut tarjoavat. Vision toteutumisen ohella verkkosivujen tarkoituksena on toimia liidien generoijana, joka konkretisoi digitaalisen markkinoinnin arvon yhteytenä asiakkaisiin.

Tänä päivänä Brave Digital on kaikessa Beneq:n digitaalisessa tekemisessä mukana ja analytiikka ohjaa vahvasti markkinoinnin toteutusta tavoitteellisesti.


Digivelka - Yritysten suurin kehittymisen jarru


Posted on 01.04.2017
By Pasi Lappalainen


Kun yrityksen kohderyhmän käyttäytyminen muuttuu digitaaliseksi, eikä yritys muuta toimintatapaansa kohderyhmän mukana syntyy digitaalista velkaa. Velka voi syntyä sekä sisäisiin että ulkoisiin prosesseihin.Mitä on digivelka?

Kun yrityksen kohderyhmän käyttäytyminen muuttuu digitaaliseksi, eikä yritys muuta toimintatapaansa kohderyhmän mukana syntyy digitaalista velkaa. Velka voi syntyä sekä sisäisiin että ulkoisiin prosesseihin. Digivelka voi syntyä myös liian pienien budjettien tai kiireen ansiosta. Kun digivelka kasvaa, tähdätään helposti lyhyen aikavälin velan lyhentämiseen. Tämä ei kuitenkaan lyhennä velkaa pidemmällä aikavälillä, vaan on verrattavissa pikavippiin, joka auttaa pienen hetken.

Helpoin esimerkki digivelasta on kivijalkaliikkeet. Esimerkiksi urheiluvälineitä myyvä liike ei tee hakusanamainontaa, koska hänellä ei ole verkkokauppaa eikä verkkosivustoa missä tuotteet olisivat selkeästi esillä. Tämä ajaa liikkeen tilanteeseen missä kohderyhmä on muuttanut käyttäytymistään, mutta yritys ei ole seurannut kohderyhmän muutosta. Toteutetaanpa kuvitteellinen tapaus urheiluvälineitä ostavasta kuluttajasta.

Kuluttaja Turusta haluaa ostaa uudet sukset joten hän menee hakukoneeseen ja etsii tuotteita hakusanalla murtomaasukset. Hän päätyy samantien isoihin verkkokauppoihin tai kansainvälisten toimijoiden verkkopalveluihin. Pienet Suomalaiset kivijalkaliikkeet eivät näy missään vaiheessa. Jos digivelkaa ei olisi, niin turkulainen suksien etsijä olisi nähnyt samantien paikallisen liikkeen mainoksen, jossa kerrottaisiin että olemme nurkan takana ja tässä on meidän suksimallisto tällä hetkellä.

Eli kohderyhmä on muuttanut toimintaansa digitaaliseksi, mutta kivijalkaliikkeen yrittäjä ei sitä ole tehnyt ja näin syntyi digivelkaa joka tulisi korjata.

Digivelka kasvaa korkoa

Kun yritys velkaantuu pahasti yleensä on helppo lähteä hakemaan hetkittäistä helpotusta. Sama koskee digivelkaa jos digivelka kasvaa suureksi on helpompi lähteä toteuttamaan mahdollisimman paljon lyhyessä ajassa mahdollisimman halvalla. Tämä kuitenkin aiheuttaa yleensä sen että velka kasvaa korkoa eli jää maksettavaksi myöhemmin.Tämä voi ilmentyä esimerkiksi konvertoimattomana verkkosivustona tai CRM järjestelmän puuttumisena.

Mistä tunnistaa digivelan?

Yksinkertaiset kysymykset auttavat sinua tunnistamaan digivelkaa:

 • Toteutatko hakusanamainontaa ja tuoko se tuloksia?
 • Onko verkkosivustollasi tarpeeksi asiakkaan tunnistamisen lähteitä?
 • Onko verkkosivustosi mobiiliyhteensopiva?
 • Onko käytössäsi moderni CRM ratkaisu?
 • Käytätkö analytiikkaa markkinoissa, myynnissä sekä kohderyhmien määrittelemisessä?
 • Tuotetaanko yrityksessäsi raportteja käsin?    

Jatkuvan kehittymisen ajattelu

Paras tapa kuroa digivelkaa on kehittää yrityksen digitaalisia prosesseja jatkuvana prosessina. Digitaalisuus ei ole tullut tiensä päähän vaan jatkaa kehittymistään edelleen,  tämän takia jatkuva kehittyminen on paras tapa olla velkaantumatta. Pienillä askelilla eteenpäin ja jatkuva kehittyminen myös takaa ettei projekteista tule liian suuria ja hyödyistä päästään nauttimaan todella nopeasti. Kerron mielelläni lisää meidän tavastamme toteuttaa ketterää kehitystä joten ota yhteyttä!


Villada
Vauhtia kasvuun digitaalisesta markkinoinnista

Tags:

, , , , , , , ,

Tiivistelmä:

Villada on suomalainen tasokkaiden lomahuviloiden välityspalvelu, joka halusi kasvattaa myyntiään digitaalisen markkinoinnin keinoin. Huolella toteutetun analytiikan avulla yritys oivalsi, kuinka luoda palvelussaan onnistunut asiakaskohtaaminen ja tavoittaa asiakkaat myös vuokrauspäätöksen harkintavaiheessa.

Haaste:

Villadan verkkosivuston kävijöistä vain pieni osa päätyi vuokraamaan huvilan ja harkinta-ajat ostopäätökselle olivat usein pitkiä, joten Brave Digitalilta toivottiin apua sivuston konversion parantamiseen. Vaillinaisen sivustoanalytiikan vuoksi markkinoinnin suunnittelu oli kuitenkin vaikeaa eikä eri kanavien verkkopalveluun tuomaa liikennettä voinut verrata keskenään.

Ratkaisu:

Verkkopalvelun ja markkinoinnin kehittäminen aloitettiin analytiikan kuntoon laittamisesta. Kansainvälisessä kilpailijakentässä Villadan markkinoinnin kärjeksi nostettiin palvelun suomalaisuus ja myyntiä lähdettiin tukemaan muun muassa muistuttavan markkinoinnin, hakusanamainonnan sekä SEM-retargetoinnin avulla.
 
Asiakashankinnan mallintamisen perusteella Villadalle otettiin käyttöön kuukausimaksuperusteinen CRM-järjestelmä ja eri taustajärjestelmien yhteistoimintaa kehitettiin markkinoinnin automaatioiden luomiseksi sekä myyntiprosessin sujuvoittamiseksi.

 

Tulokset:

 • Sivustolle hankittiin lisää ostavaa liikennettä
 • Ostoprosessia kevennettiin
 • Analytiikkaan tuotiin toteutuneet kaupat sekä kaupan arvot
 • Mainonta kohdennettiin tarkemmin oikeille kohderyhmille
 • Ostoputken keskeyttäneille kohdennettiin muistuttavaa markkinointia
 • Sivuston ostoprosentti, eli konversio nelinkertaistui

Toteutuksen laajempi kuvaus:

Villada on kotimainen tasokkaita lomahuviloita välitttävä vuokrauspalvelu, jonka valikoimassa on noin 500 tarkkaan valittua huvilaa kahdeksasta eri maasta. Yksilöllisten vaihtoehtojen tarjoamiseksi jokaisen Villadan huvilan on täytettävä tarkat laatukriteerit, ja puitteet myös tarkastetaan paikan päällä ennen palveluun hyväksymistä.
 
Villada toivoi Brave Digitalilta näkemystä markkinoinnin kustannustehokkaaseen toteutukseen sekä verkkosivuston konversion parantamiseen, sillä he olivat huomanneet vain pienen osan sivukäynneistä johtavan huvilan vuokraamiseen.

Oivalluksia analytiikan avulla 

Analytiikan tarkastelu osoittautui projektissa kriittiseksi, sillä Villadan verkkopalvelu on tärkein kanava uusien asiakkaiden hankkimiseen. Kuitenkin jo ensimmäinen kartoitus osoitti selkeitä puutteita kävijäliikenteen seuraamisessa. Mittarit määriteltiin huolellisesti uudelleen ja analytiikkaan liitettiin muun muassa UTM-tagit, joiden avulla markkinointia voitiin kohdentaa aiempaa tehokkaammin.
 
Tilastoja tarkastellessa havaittiin, että huviloita vuokrataan tyypillisesti useammalle perheelle tai isolle seurueelle, joten aikaikkunat päätöksenteossa olivat tavallista pidempiä. Osa asiakkaista teki varauksen nopeasti ensimmäisellä vierailulla, mutta yhtä iso osa teki päätöksensä vasta kuukauden päästä ensikäynnistä.
 
Ostopäätöstään harkitsevien asiakkaiden tavoittamiseksi otettiin käyttöön muistuttava markkinointi sekä SEM-retargetointi, jonka avulla asiakkaat voitiin johdattaa takaisin Villadan sivustolle heidän tutkiessaan huvilavuokrauspalveluita yleisten hakujen avulla. Myös hakusanamainontaa kehitettiin huomioimaan aiempaa kattavammin erilaiset kilpailevat majoitusvaihtoehdot.
 
”Villadan tärkeimmät kilpailijat ovat kansainvälisiä toimijoita, joten markkinoinnin kulmakiveksi päätettiin yhdessä valita kotimaisuus sekä kaikissa loman vaiheissa tarjottava yksilöllinen, suomenkielinen palvelu”, kertoo Jukka Leino, Brave Digitalin toimitusjohtaja.

CRM-järjestelmä asiakassuhteen tueksi

”Markkinoinnin kärjet ja keinot valittiin huolella Villadan kilpailijoista erottautumiseksi, mutta kävijäliikenteen kasvattamisen ohella oli tärkeää syventyä siihen, millaiset toimenpiteet luovat kauppaa”, Leino kuvaa.
 
Korkealaatuisen asiakaskokemuksen luomiseksi Villadan asiakashankinta mallinnettiin vaihe vaiheelta ensimmäisestä kontaktista aina huvilan varaukseen. Prosessin avaaminen osoitti selkeän tarpeen asiakkuudenhallintajärjestelmälle. Lisenssipohjaisten ratkaisujen sijaan valittiin Villadan tarpeita paremmin palveleva kuukausiveloitteinen pilvipalvelu alhaisilla kiinteillä kuluilla.
 
Brave Digital konsultoi projektin aikana myös Villadan backend-järjestelmän teknistä kehittäjää, jotta sivusto ja myyntijärjestelmä saatiin toimimaan saumattomasti yhteen. Varauksista välittyvien tietojen avulla CRM-järjestelmään luotiin markkinoinnin automaatioita, kuten lomaan liittyviä muistutuksia ja palautekyselyitä.
 
Analytiikan, markkinoinnin ja verkkopalvelun teknisen kehittämisen myötä sivuston konversioprosentti nelinkertaistui ja myynti lähti kasvuun.

Prosessien tehostaminen loi tilaa kasvulle

Digitaalisen markkinoinnin suunnittelun sekä myynnin edistämisen ohella Brave Digital toimi myös strategisena kumppanina Villadan valmistautuessa rahoituskierrokselle. Liiketoiminnan kipukohtien avaaminen ja suunnitelmien hiominen yhdessä kannatti, sillä saatujen yksityisten investointien turvin verkkopalvelusta voitiin tehdä kieliversio, Villada.se, jonka avulla liiketoimintaa lähdettiin laajentamaan Ruotsin markkinaan.
 
”Brave Digitalin ja Villadan yhteistyö on edelleen tiivistä. Käytämme kerran viikossa puolisen tuntien käyden läpi viimeaikaiset markkinointitoimenpiteet ja niiden vaikutuksen sekä annamme suosituksia jatkotoimenpiteistä. Malli on havaittu tehokkaaksi”, Leino kertoo.

 


OPR-Vakuus
Mobiiliresponsiivisen verkkosivuston uudistus Drupal-kehitystä hyödyntäen ja lainanhakuprosessin kehittäminen

Tags:

, , , , , ,

Tiivistelmä:

Verkkosivuston löydettävyys ja käytettävyys ovat tärkeimpiä tekijöitä rahoituspalveluiden tarjoajaa valittaessa. OPR-Vakuus uudisti viisi verkkosivustoa käyttökokemukseltaan korkealaatuiseksi, mobiiliresponsiiviseksi ja hakukoneoptimoiduksi Drupal-kehityshankkeessa Brave Digitalin kanssa. Digitaalisten palveluiden kehityshankkeessa uudistettiin samalla koko lainanhakuprosessi.

Haaste:

Laina- ja rahoituspalveluja tarjoavan OPR-Vakuuden sivustojen ilme ja lainanhakuprosessit eivät palvelleet yrityksen liiketoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. Lainanhaku sisälsi ylimääräsisiä steppejä, eikä toiminut mobiililaitteilla ollenkaan.

 


Ratkaisu:

Kehityshankkeessa toteutettiin viisi responsiivista Drupal-sivustoa, joiden keskiössä oli korkea käytettävyys, hallittavuus ja hakukoneoptimointi. Samaan aikaan lainanhakuprosessi uudistettiin ohjelmistokehityshankkeessa sovelluskehyksen avulla.

 

Tulokset:

Lopputuloksena OPR-vakuuden koko digitaalisen liiketoiminnan ja markkinoinnin prosessit uudistettiin. Niin sivustojen käytettävyys kuin konversiotkin nousivat merkittävästi.

Kehityshankkeen myötä verkkosivustolla on

 • 14 % vähemmän välittömiä poistumisia.
 • 41 % istunnon keston kasvu.
 • 51 % enemmän kävijöitä mobiili- ja tablet-laitteilla.
 • 100 % kasvu mobiili- ja tablet-laitteiden istunnon kestossa.

 


Toteutuksen laajempi kuvaus:

OPR-Vakuus on pienlainoja tarjoava rahoitusyhtiö. Yrityksen tarjontaan kuuluvat Everyday -joustoluotto, Ostosraha -kulutusluotto, sekä Yritysluotto, joka on yritysten rahoitukseen luotu palvelu. 

Kehityshankkeen ensimmäisessä vaiheessa lähdettiin purkamaan OPR-Vakuuden vanhoja verkkosivustoja eli Everyday.fi-, Yritysluotto.fi- ja Ostosraha.fi-sivuja. 

Lähtötilanteessa OPR:n verkkopalvelut olivat vanhentuneet, eivätkä lainanhakuprosessit toimineet mobiilissa lainkaan. Lisäksi lainanhakuprosessi koettii pitkäksi ja hankalaksi. 

Uudistuksessa käytiin jokainen askel lainanhaussa läpi ja pyrittiin tekemään verkkovierailusta käyttökokemuksen kannalta mahdollisimman selkeä kokonaisuus. 
Kaikkiin palveluihin suunniteltiin uusi visuaalinen ilme, sekä mietittiin, mitä erilaisia digitaalisia toimintoja verkkosivuston sisälle tarvitaan prosessien optimoimiseksi. 

Samalla verkkopalveluiden sisällönhallintaa kehitettiin niin, että sisällöntuottajat pääsevät muokkaamaan sivustoja itsenäisesti ja helppokäyttöisesti. Prosessien suoraviivaistamisen myötä lainanhakustepit saatiin pudotettua kuudesta neljään. Kaikki palvelut kehitettiin mobiiliresponsiivisesti eri mobiilinäyttökoot huomioiden. 


Verkkopalveluiden kehityshankkeessa luotiin mm. seuraavat toiminnallisuudet:

 • Mahdollisuus kampanjasivustojen toteutukseen ja julkaisuun.
 • Etusivun versiointimahdollisuus. 
 • Kieliversiointi, jonka tuella kansainvälistyminen saatiin käyntiin.
 • Lainalaskurit. 
 • Kuukausietujen toteutus. 
 • Usein kysytyt kysymykset-palvelu. 

Uudistuksella pyrittiin mm. seuraaviin tavoitteisiin:

 • Lainahakuprosessin korkea käytettävyys ja näyttävä visuaalinen ilme.
 • Verkkosivuston hakukoneoptimointi.
 • Verkkosisältöjen tuotannon tukeminen. 
 • Kävijäkonversion optimointi asiakkaiksi.

Projekti toteutettiin kahdessa osassa: verkkosivustot toteutettiin Drupal-julkaisujärjestelmällä ja lainanhakuprosessin taustalla on ohjelmistokehys. OPR-Vakuuden IT ja markkinointi myös koulutettiin käyttämään uusia palveluita. 

Samalla digitaalisessa lainanhakuprosessissa tehtiin versiohallinnan käyttöönotto. Näin useampi koodari voi työskennellä eri sijainneissa versionhallinnan yhdistäessä tuotokset yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Toteutus tehtiin avoimen lähdekoodin, eli Open Source-periaatteiden mukaisesti asiakkaan edut huomioiden.

Osana hanketta OPR-Vakuudelle toteutettiin televisio- ja radiomainokset Brave Digitalin mediasisältötiimin kanssa. Näin ollen kokonaisuus saatiin toteutettua kustannustehokkaammin, kun kaikki osaaminen saatiin samalta kumppanilta. 

Hankkeessa saavutetut tuloket ovat olleet merkittäviä. Sivustojen välittömien poistumisten määrä putosi 14 %, istunnon kesto kasvoi 41 %, mobiili- ja tablet laitteilla käynnit nousivat 51 % ja mobiilivierailuiden kesto kasvoi 100 %.


Sivut