Mobiilisovellukset

Kolme eri vaihtoehtoa

Teknologia tarjoaa nykyään kolme eri ratkaisuvaihtoehtoa mobiilisovelluksen kehitykseen. Toteutustapa kannattaa aina valita tarpeen mukaisesti, esimerkiksi seuraavien kysymysten kautta.

 • Mihin eri laitealustoihin sovellus tulisi tuottaa?
 • Onko kyseessä sisäinen sovellus vai onko se tarkoitus julkaista sovelluskauppoihin?
 • Käyttääkö sovellus puhelimen ominaisuuksia kuten ilmoituksia tai paikannusta?
Mobiilisovellukset

Natiivit sovellukset

Natiivit sovellukset ohjelmoidaan jokaiselle alustalle erikseen, esimerkiksi Windows-, iOS- ja Android-alustoille. Eri laitealustat antavat myös reunaehtoja ja niitä on kehitettävä laitealustojen sääntöjen mukaisesti. Natiivisovelluksien hyötyinä ovat:

 • Sovelluskauppojen tarjoama käyttöliittymä asennuksiin ja päivityksiin
 • Sovellus voi hyödyntää sovelluskauppojen valmiita maksamisen ratkaisuja
 • Suorituskyky etenkin suurissa ohjelmistoissa kuten peleissä
 • Parempi mahdollisuus hyödyntää puhelimen ominaisuuksia kuten esimerkiksi sijainti, ilmoitukset, puhelut ja tekstiviestit.

Hybridisovellukset

Hybridisovellus on käyttäjälle kuten natiivisovellus, mutta kehitetään täysin eritavalla. Hybridisovellus toteutetaan esimerkiksi avoimen lähdekoodin Cordova-alustalla (ent. PhoneGap). Cordovan avulla HTML5-sovellus käännetään natiivisovellukseksi, minkä jälkeen sen voi lisätä sovelluskauppoihin natiivisovelluksen tavoin.

HTML5 web-sovellus

Mobiililaitteet ovat kehittyneet huimaa vauhtia. Mobiililaitteiden sisältämät selaimet toimivat jo yhtä hyvin kuin tietokoneiden. Kehitys mahdollistaa sovellusten kehittämisen mobiiliselaimessa toimivaksi. Selainpohjaisissa sovelluksissa ei voida hyödyntää kaikkia laitteen ominaisuuksia kuten ilmoituksia.

Mobiilisovelluksien tuotanto ketterästi

Ketterä ohjelmistokehitys suosii kustannustehokasta nopeisiin ja joustaviin iteraatioihin perustuvaa ratkaisumallia, joiden tarkoituksena on tuottaa asiakkaalle konkreettisia osajulkaisuja kohti valmista ohjelmistoa.

Ketterän kehityksen hyödyt

 • Lyhyet iteraatiot pienentävät riskiä
 • Suunnittelua ja dokumentaatiota tehdään koko ajan, mutta se ei ole itseisarvo
 • Mahdollisuus nopeisiin muutoksiin
 • Kustannustehokkuus

Ota yhteyttä

Jukka Leino
CEO, Partner

+358 10 3211906 
jukka.leino@oddy.fi

Pasi Lappalainen
CDO, Partner

+358 10 3211901
pasi.lappalainen@oddy.fi


Golf House logbook

Golfia varten kehitetty harjoituspäiväkirja

Kipinä mobiilisovellus

Natiivi mobiilisovellus omien paloharjoitusten tekemiseen ja palovaroittimen testaamiseen

ADR Advisor

Natiivi mobiilisovellus laskemaan vapaarajan vaarallisten aineiden kuljetuksiin

Rahapuupeli

Selaimessa toimivan Javascript-pelin kehittäminen