Ketterä ohjelmistokehitys

Ohjelmistokehitys tarjoaa täsmäratkaisun asiakkaan tarpeeseen

Ohjelmoimme selain- ja mobiilisovelluksia asiakaskohtaisten tarpeiden ratkaisemiseksi esimerkiksi markkinoinnin, myynnin ja yrityksen sisäisten prosessien tehostamiseksi. Ketterä ohjelmistokehitys tarkoittaa sovelluksen toteuttamista pienissä osissa yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Ketterä ohjelmistokehitys suosii kustannustehokasta nopeisiin ja joustaviin iteraatioihin perustuvaa ratkaisumallia, joiden tarkoituksena on tuottaa asiakkaalle konkreettisia osajulkaisuja kohti valmista ohjelmistoa. Ketterän kehityksen vahvuus oikein toteutettuna on ratkaisun löytäminen asiakastarpeeseen näiden kokeilujen ja prototyyppien kautta. Näin oikea ratkaisu kristallisoituu projektitiimille hankkeen edetessä ja konretisoituu lopulta asiakkaalle lisäarvoa tuottavaksi digitaaliseksi palveluksi. Osa ohjelmistoyrityksistä tekee kehitystyötä päämäärättömästi. Kun kyse on Brave Digitalista, ohjelmistohankkeet viedään maaliin saakka kustannustehokkaasti ja laadukkaasti, parhaimmillaan muutamassa kuukaudessa.

Ketterä ohjelmistokehitys

Ketterän kehityksen hyödyt

  • Ratkaisee asiakaskohtaisen tarpeen, johon ei ole saatavilla valmisohjelmistoa
  • Lyhyet iteraatiot pienentävät projektin riskejä
  • Projektin suuntaa pystytään tarkentamaan ketterästi opittuun perustuen
  • Kustannustehokas toimintatapa jonka tulokset ovat läpinäkyviä
  • Tuottaa innovatiivisia toimintamalleja ja palveluja kilpailuetua synnyttäen
  • Automoi prosesseja, joita tehtiin aiemmin käsityönä
  • Hyödyntää valtavaa määrää open source-komponentteja, joita yhdistellään asiakastarpeen mukaan.
  • Avoimen lähdekoodin toteutuksissa ei aiheuta asiakkaalle teknologialoukkua tiettyyn it-toimittajaan tai ohjelmistoon.
  • Integroituu muihin järjestelmiin, kuten toiminnanohjaukseen, tai maksamisen ratkaisuihin.
  • Jatkokehitys mukautuu uusiin ideoihin ja liiketoiminnan tarpeisiin myös tulevaisuudessa.

Avoimen lähdekoodin filosofiamme

Toimintamme perustuu korkeaan ohjelmisto- ja prosessiosaamiseen sekä ammattitaitoon. Autamme asiakasta ymmärtämään mitä he tarvitsevat ja vastaamme tarpeeseen parhaalla mahdollisella tavalla. Jos asiakastarpeeseen löytyy valmiita ratkaisuja, emme lähde kehittämään uutta palvelua vain siksi, että asiakkaalta saadaan rahat irti. Pidämme aina huolta asiakkaan oikeuksista emmekä sido asiakasta itseemme. Luovutamme pääsääntöisesti aina oikeuden lähdekoodin käyttöön ja jatkokehitykseen asiakkaalle.

Asiakassuhteemme eivät ole tyypillisiä tilaaja-toimittaja-suhteita, vaan kyseessä on ennemminkin projektin yhdessä eteenpäin kuljettaminen. Suuri osa asiakkuuksistamme on monivuotisia ja esimerkiksi verkkopalvelun kehityksestä alkanut kumppanuus on usein laajentunut kattamaan markkinoinnin analytiikkaa ja sisäisten prosessien digitalisointia.

Me tuotamme tuloksia: Brave Digitalin projektit eivät jää kesken.

Teknologiaosaamisemme

Teknologioista ydinosaamiseemme lukeutuvat avoimen lähdekoodin sovelluskehykset Laravel ja CakePHP, PHP- ja Javascript- ohjelmointikielet sekä Node.js, Laravel, Symphony, Angular ja React frameworkit. Hallitsemme Drupal ja Wordpress julkaisujärjestelmät sekä yleisimmät tietokannat kuten MySQL:n. Hyödynnämme it-infrastruktuurin ylläpidossa mm. Google Cloud ja Linux ympäristöjä.

Toteutamme natiiveja mobiiliapplikaatiota iOS, Android ja Windows Phone alustoille. Kehitämme lisäksi Magento-verkkokauppoja, sekä verkkokauppatoteutuksia suoraan toiminnanohjausjärjestelmään integroituna maksurajapintana. Meillä on myös paljon kokemusta erilaisista Tupas-tunnistautumista vaativista toteutuksista.

Lisäksi olemme erikoistuneet markkinoinnin analytiikan teknologioihin, eli Google Analyticsiin, Google tag manageriin, Google Adwordsiin sekä datan visualisointiin esimerkiksi Qliksense-ohjelmistolla

Hallitsemamme menetelmät ja erikoisosaamiset

Menetelmillä viittaamme niihin osaamisalueisiin, joilla teknologioita, kuten ohjelmointikieliä, sovelletaan asiakkaan prosessien kehittämiseen.

Lähtökohtaisesti liiketoiminnan digitalisointihankkeet vaativat vahvaa tietojärjestelmäarkkitehtuurin ja projektinhallinnan osaamista. Ohjelmistoyrityksen täytyy hahmottaa asiakkaan arkkitehtuuri heidän prosessiensa ja olemassaolevien teknologioiden kautta ja toteuttaa työ suunnitelmallisesti hallitussa projektissa. Täytyy siis ymmärtää mitä tehdään ja miten lisäarvoa luovaan lopputulokseen päästään.

Brave Digitalin projekteissa perustavaa laatua olevia menetelmiä ovat ohjelmistokehitys, webkehitys, mobiilikehitys, sekä käyttöliittymien ja käyttökokemuksen suunnittelu. Näiden menetelmien avulla sovellamme projekteissa open source-teknologioita asiakkaan liiketoimintaprosessien kehittämiseksi.

Ohjelmistokehityshankkeet ovat harvoin muusta it:stä erillisiä kehityshankkeita ja siksi projektit voivat vaatia vahvaa integraatio-osaamista. Digitaalisen markkinoinnin ammattilaisena Data-analytiikka on paljon kiitetty erikoisosaamisemme, johon pohjaamme asiakkaidemme liiketoiminnan kehityksen. Sitoudumme myös toteuttamaan järjestelmät tietoturvallisesti ja loppukäyttäjien yksityisyydensuojan huomioiden.

Verkkopalvelut vaativat käyttäjien luomaa sisältöä ja osallistamista lisäarvoa tuottaakseen. Kehitämme asiakkaillemme sisällönhallinnan menetelmiä tukemaan esimerkiksi yritysten viestintää, omaa mediatuotantoa, sekä asianhallintaa, kuten toiminnanohjausta ja laadunvalvontaa.

Toteutamme verkkopalvelut ja -sovellukset pilvipalveluina ja vastaamme it-infrastruktuurin toiminnasta ja ylläpidosta sovellusten jatkuvan käytön varmistamiseksi.

Prosessiosaamisemme

Keskeisiä prosessiosaamisiamme ovat myynnin ja markkinoinnin prosessien kehittäminen. Moni asiakassuhteemme käynnistyykin digitaalisen markkinoinnin toteutuksesta lähtien verkkopalvelun suunnittelusta, hakukonemainonnasta ja analytiikan hyödyntämisestä liiketoiminnassa.

Meillä on vahva kokemus markkinoinnin automaatiosta ja myynnin työkalujen, kuten CRM:n liittyvästä kehitystyöstä.

Olemme toteuttaneet räätälöityjä toiminnanohjausjärjestelmiä ja kehittäneet sisäisen vietinnän, laadunhallinnan ja henkilöstöhallinnon prosesseja.

Vastaamme kehityshankkeissa usein räätäleihin asiakastarpeisiin ja olemme toteuttaneet esimerkiksi pelejä, kyselytutkimuksen työkaluja, toiminnan käsikirjoja sekä henkilöstönhallinnan järjestelmiä.

Ratkaisemme siis usein kehityshankkeissamme asiakaskohtaisia prosesseja digitaalisen tuotekehityksen ammattilaisina.

Mitä ohjelmistoja toteutamme?

Toteutamme selain- ja mobiilisovelluksia esimerkiksi markkinoinnin, myynnin ja sisäisten prosessien tehostamiseen.

Ota yhteyttä

Jukka Leino
CEO, Partner

+358 10 3211906 
jukka.leino@oddy.fi

Pasi Lappalainen
CDO, Partner

+358 10 3211901
pasi.lappalainen@oddy.fi


RD Velho

Digimarkkinoinnin strategia, myynnin raportoinnin työkalu, intranet ja toiminnan käsikirja

Reima

Tekninen partneri verkon haasteissa

Golf House logbook

Golfia varten kehitetty harjoituspäiväkirja

Suomen Videokoulutus

Pilvipalvelun toteutus videokoulutuksien järjestämiseen