Integraatiot

Mitä integraatiot on?

Isomman kokonaisuuden muodostaminen yhdistämällä useampia järjestelmiä toimimaan keskenään. Integraatioiden tarkoituksena on tuottaa lisäarvoa ja säästöjä yritykselle.

Integraatiot

Integraatiot keskeisessä roolissa nykyajan prosesseissa

Järjestelmien integrointi on yrityksille nykypäivänä tärkeämpää kuin koskaan aiemmin. Yrityksillä on käytössä kymmeniä, jopa satoja erilaisia vanhoja pitkäaikaisessa käytössä olleita ja korkeakustanteisia sovelluksia. Sen vuoksi järjestelmien integrointi laajempana kokonaisuutena on kannattavan liiketoiminnan edellytys.

Miksi Brave integraatiokumppaniksi?

Yrityksien kanssa tehtävällä yhteistyöllä voidaan varmistaa toteutettavien ja ylläpidettävien ohjelmistojen elinkaaren jatkuvuus.

Tarve syvempään ja hajautetumpaan integraatioon kasvaa liiketoiminnan monimutkaistuessa sekä laajentuessa, jolloin tuttu ja turvallinen yhteistyökumppani on molempien osapuolten etu.

Ota yhteyttä

Jukka Leino
CEO, Partner

+358 10 3211906 
jukka.leino@oddy.fi

Pasi Lappalainen
CDO, Partner

+358 10 3211901
pasi.lappalainen@oddy.fi


RD Velho

Digimarkkinoinnin strategia, myynnin raportoinnin työkalu, intranet ja toiminnan käsikirja

Reima

Tekninen partneri verkon haasteissa

Golf House logbook

Golfia varten kehitetty harjoituspäiväkirja

Suomen Videokoulutus

Pilvipalvelun toteutus videokoulutuksien järjestämiseen