Sisäisten prosessien tehostaminen

Miten sisäisiä prosesseja voi digitaalisuuden avulla tehostaa?

Sisäisiä prosesseja voidaan digitaalisuuden avulla tehostaa hyödyntäen pilvipalveluita firman ICT-palveluratkaisujen suunnittelussa, muuttamalla firman liiketoimintamallia ja tuottavuuden eri ulottuvuuksia. Osa nykyisistä sisäisistä prosesseista ovat digitaalisesti ulkoistettavissa toisille osapuolille.

Lisäksi:

  • Mahdollistaa useampia viestintäkanavia.
  • Virtualisoinnin tuomat mahdollisuudet tallennuskapasiteetin lisäämiseen ja laskentatehoon.
  • Firman sisäiseen strategiaan voidaan vaikuttaa digitaalisuuden avulla.
  • Toteutetaan digitaalisuuden myötä tuomat muutokset prosessien toimintaan, jotka tukevat pääsyn tavoiteltavaan strategiaan.
  • Digitaalisuuden ansiosta firman sisäisten prosessien volyymia voidaan nostaa.

Mihin prosesseihin voi vaikuttaa?

Liiketoimintamallin sisäisiin prosesseihin voidaan vaikuttaa digitaalisesti tarkastelemalla ja arvioimalla toimintaa kokonaisvaltaisesti systematiikan sekä analytiikan avulla. Tästä saatavia tuloksia/dataa voidaan hyödyntää esimerkiksi reagoimalla firman välisiin toimintasuhteisiin ja linkittymiseen asiakasrajapinnassa, sekä auttaa tunnistamaan mitkä ovat keskeisimmät asiakkuudet ja arvoketjut.

Lisäksi voidaan vaikuttaa mm.:

  • Yrityksen eri prosessien läpimenoaikaan.
  • Resurssoidun aikataulun ja laskelmoidun budjetin tarkkuuteen.
  • Muutoksien määrän minimointiin.
  • Suunnittelun ja toteutuksien laatuun sekä lanseeraukseen.
  • Tuloihin ja toiminnan uudelleen järjestelyn kautta tuleviin säästöihin.

Ymmärretään perimmäinen prosessin tavoite

Prosessien perimmäisenä tavoitteena digitaalisten välineiden avulla on firman toiminnan jatkuva parantaminen ja ohjaaminen niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Mihin suuntaan nyt ollaan toimintaa viemässä sekä millaiset ovat tulevaisuuden näkymät ja innovaatiot. Digitaalisten välineiden avulla on myös tarkoituksena pyrkiä edistämään sidosryhmätyöskentelyä.