Rahapuupeli
Selaimessa toimivan Javascript-pelin kehittäminen

Tags:

#Ohjelmallinen ostaminen, #Digitaalinen markkinointi, #Kampanja, Peli, #Kampanjasuunnittelu

Tiivistelmä:

Säästöpankki Optia halusi tavoittaa nuoret opiskelijat tavallisesta poikkeavalla kampanjalla. Kohdemarkkinan tutkimuksen ja työryhmän ideoinnin lopputuloksena syntyi verkkoselaimessa toimiva kampanjapeli nimeltään Rahapuupeli, joka opetti samalla innostavalla tavalla talouden hallintaan.

Haaste:

Nuoriso on haastava kohderyhmä pankille, sillä nuoret kokevat pankit usein ei-helposti lähestyttävinä. Säästöpankki Optia halusi tavoittaa nuoret innostavalla kampanjalla, jonka kautta levitettäisiin tietoisuutta opintolainan hakemisesta ja tarjottaisiin mahdollisuutta lainan hakemiseen.

Ratkaisu:

Kampanjassa lähdettiin perinteisestä poikkeavalla tavalla liikkeelle haastavan kohderyhmän tavoittamiseksi: Ratkaisuksi luotiin verkkoselaimessa toimiva peli nimeltä Rahapuupeli.

Tulokset:

Kampanjan tuloksena syntyi toimiva ja jopa koukuttava peli, joka opetti samalla innostavalla tavalla talouden hallintaan.
Pelin kautta nuori kohderyhmä saatiin mm.:
  • Osallistettua kampanjaan.
  • Tuottamaan Optialle sisältöä sosiaalisen mediaan.
  • Tutustumaan tuotteisiin pelin kautta.
  • Viettämään brändin kanssa aikaa.

Toteutuksen laajempi kuvaus:

Rahapuupelin kehitys perustui hankkeen alussa tehtyyn tarkkaan kohderyhmän tutkimukseen. Siinä etsittiin paljon faktoja kohderyhmästä, kuten siitä, kuinka paljon nuoria kussakin kaupungissa on, ja mikä on Säästöpankki Optian markkinaosuus ja tunnettuus kohderyhmässä. Markkinatutkimuksen kautta lähdettiin jalostamaan tarinaa pelin muotoon, jonka avulla opetettiin opintolainan hyötyjä opiskelijalle esimerkkien muodossa.

Pelissä tavoitteena on kerätä pisteitä rahapuuta kasvattamalla. Puun kasvattaminen oli mahdollista määrätietoisilla ja järkevillä taloudellisilla valinnoilla, kuten järkeväkorkoisella lainoituksella ja työnteolla. Nuoria osallistettiin kampanjaan arpomalla parhaiten pelanneiden kesken viikoittain festarilippuja, sekä mahdollistamalla omien tulosten jakaminen facebookissa ja Instagramissa #rahapuu-hastagilla. Tekninen toteutus tehtiin koodaamalla selaimen päälle Javascriptillä responsiivinen peli, jonka käyttöliittymän ja pelilogiikan Brave Digital suunnitteli.

Kampanjan tuloksia

  • Yli 300 000 tavoitettua nuorta aikuista.
  • Keskimääräinen pelin parissa vietetty aika pelisessiota kohden oli 4,5 minuuttia.
  • Peliä pelattiin parhaimmillaan monta tuntia kerrallaan.