Esteettinen hammashoito
Markkinoinnin analytiikan konsultointi, sekä mainonnan suunnittelu digitaalisen myynnin kasvattajina

Tags:

#Analytiikka, #konversio optimointi, #Digitaalinen markkinointi, #SEM, SEO, #Ohjelmallinen ostaminen

Tiivistelmä:

Esteettisen Hammashoidon Klinikka haluaa palauttaa hymyn mahdollisimman monille kasvoille. Digitaalisen markkinoinnin kehittäminen analytiikkaa hyödyntämällä auttoi yritystä tavoittamaan hammashoidosta kiinnostuneet ja konvertoimaan yhä useamman aina tyytyväiseksi asiakkaaksi saakka.

Haaste:

Esteettisellä Hammashoidon Klinikalla pohdittiin, mistä lähteä hakemaan kasvua liiketoiminnalle. Yrityksen oli kuitenkin haastava tunnistaa mahdollisuuksia, joita digitaalisen markkinoinnin analyyttinen kehittäminen voisi tuoda tullessaan.

Ratkaisu:

Markkinoinnin analytiikan käyttöönotto ja mainonnan analyyttinen suunnittelu Brave Digitalin kanssa mahdollisti kohderyhmän tavoittamisen ja myynnin kasvattamisen.

Tulokset:

Analytiikan kautta hankkessa

  • SEM (Search Engine Optimization) alettiin toteuttamaan paljon tehokkaammin ja tuottavammin.
  • Display-mainontaa alettiin kohdentaa nimenomaan tietyille kohderyhmille.
  • Tunnistettiin verkkosivuston vaatimat muutokset, kuten uudistukset käyttölogiikassa.
  • Ideoitiin uudet laskeutumissivut verkkosivustolle.

Toteutuksen laajempi kuvaus:

Verkkosivusto on ensisijainen kanava uusien asiakkaiden hankinnassa Esteettisen Hammashoidon Klinikalle. Sivuilla esitellään yrityksen toimintaa, asiakkaat voivat tutustua referenssitöihin ja heitä kannustetaan pyytämään maksuton hoitoarvio.

Esteettisellä Hammashoidolla kaivattiin tukea myynnin kasvattamiseen digitaalisen markkinoinnin ja markkinoinnin analytiikan keinoilla.

Nimenomaan analytiikka toimii tyypillisesti lähtöpisteenä Brave Digitalin kehityshankkeissa. Myös tässä tapauksessa markkinoinnin konsultointi aloitettiin asentamalla analytiikkatyökaluiksi Google Analytics ja Google Tag Manager.

Analytiikan avulla pystyttiin tunnistamaan minkälaiset ja mistä kanavista tulevat ihmiset pyytävät sivustolta hoitoarvion. Näin potentiaaliset asiakkaat voitiin tunnistaa ja sivuston pullonkaulat havaitsemaan.

Havaintojen perusteella display-mainontaa alettiin toteuttamaan ohjelmallisen ostamisen kautta. Näin bannerimainonta saatiin kohdistettua määriteltyyn kohderyhmään. Kanavina hyödynnettiin ohjelmallisen ostamisen kautta ostettuna suurta osaa Suomen verkkomedioista.

Analytiikan käyttöönotto auttoi Esteettisen Hammashoidon Klinikkaa ja Brave Digitalin asiantuntijoita tunnistamaan digitaalisen myynnin kasvatusmahdollisuudet.

Brave Digital toimi kehityshankkeessa puhtaasti markkinoinnin ja analytiikan konsulttina ja mainonnan suunnittelijana, eli Esteettisen Hammashoidon verkkopalvelun tekninen kehitys ei kuulunut projektiin.