Myynnin mittaaminen & kasvattaminen

B2B myynnin prosessien mittaaminen

Markkinointi ja myynti on viimeisten vuosien aikana lähentyneet toisiaan entisestään. Tuloksellisinta on nykypäivänä sitoa myynti ja markkinointi todella vahvasti toisiinsa. Myynnin ja markkinoinnin mittaaminen yhteisillä mittareilla antaa oikean kuvan yrityksen markkinoinnin tehokkuudesta.

Tärkeintä mittaamisessa on tarpeeksi ymmärrettävän mittariston luominen, jolloin strategisten päätösten tekeminen mittareista on helppoa. Tämä vaatiikin mitattavalta tiedolta selkeää fokusta. Esimerkiksi Google Analyticsin antamat tiedot eivät ole merkityksellisiä ennen kuin ne viedään selkeään syy seuraussuhde mittausprosessiin.


Mitä kannattaa mitata?

Mittaamisen lähtökohtia voi olla useita, mutta kuitenkin on hyvä ajatella että mitataan asioita:

  • Joihin voi erilaisilla toimenpiteillä vaikuttaa. Jos mitattavaan asiaan ei voida esimerkiksi johtamisella vaikuttaa, on mitattava asia turha.
  • Mitataan vain asioita joista voidaan tuoda esille selkeät muutokset.
  • Tuotettu data on tarpeeksi luotettavaa ja toistettavissa olevaa.

Avainmittareina voi olla esimerkiksi:

  • Asiakkaan arvo: Asiakkaan arvo auttaa ymmärtämään paljonko uuden asiakkaan hankkimiseen kannattaa investoida.
  • Markkinoinnin ROI: Paljonko eri markkinointitoimenpiteisiin investoitu raha on tuottanut.
  • Myyntisuppilo: Myyntisuppilon avulla arvioidaan tulevaa myyntiä ja tehdään myynnin prosessi mitattavaksi.


RD Velho

Digimarkkinoinnin strategia, myynnin raportoinnin työkalu, intranet ja toiminnan käsikirja

Beneq - A Thinner World

Digitaalisen markkinoinnin kokonaisvaltainen kumppanuus verkkosivuston suunnittelusta hakusanamainontaan (SEM)

Reima

Tekninen partneri verkon haasteissa