Markkinoinnin mittaaminen & tehostaminen

Miksi mitata?

Varmasti ensimmäinen asia, joka perustelee markkinoinnin mittaamista on tulosten selville saaminen. On tärkeää päästä yhdistämään tehdyt toimenpiteet ja niiden tuottamat tulokset.

Mitä mitata?

Tässä kohtaa kannattaa käyttää hetki aikaa ja miettiä mitä markkinoinnilla halutaan saada aikaan. AIDA on toimiva malli myös digitaalisessa maailmassa.

  • Attention - yrityksen/tuotteen/palvelun tunnettuuden lisääminen valitussa kohderyhmässä.
  • Interest - kohderyhmän mielenkiinnon herättäminen yritystä/tuotetta/palvelua kohtaan.
  • Desire - kohderyhmän halun lisääminen palvelun/tuotteen hankkimiseksi.
  • Action - ostopäätökseen ohjaaminen.

Kaikkien näiden vaiheiden sisälle tulee lukuisia erilaisia mittareita tai tavoitteita.

Miten mitata?

Ensimmäisenä on määriteltävä lähtötilanne. Hyviä keinoja ovat tutkimus tai analytiikasta kaivetut faktat.

Aseta toimenpiteille selkeä ja mitattava tavoite. Lisää kävijöitä verkkosivuille, Facebook tykkääjien määrän kasvattaminen, mainontaan reagoivien määrä, verkkokauppaostojen kasvu, mielikuvan parantuminen, yhteydenottopyyntö myynnille tai jokin muu.

Tämän jälkeen markkinointitoimenpiteet voidaan toteuttaa ja optimoida kohti asetettua tavoitetta ja analysoida lopputulosta. Saavutimmeko asetetun tavoitteen; lisää liikennettä verkkopalveluun. Paljonko panostus tuotti? Mikä oli uuden kävijän kustannus? 

Yksinkertaisesti voimme todentaa markkinointitoimenpiteiden tuottaman hyödyn. Toisaalta mittaaminen ja hyödyn toteaminen vie markkinoinnin pois yrityksen kulupuolelta ja siirtää sen tulonhankintamenoksi. 


Mitä tuloksilla tehdään?

Tuloksia analysoimalla voidaan seuraavat markkinointitoimenpiteet tehdä aikaisemmat havainnot hyödyntäen. Vältetään asioita, jotka eivät tuottaneet toivottua lopputulosta, muutetaan mittarit paremmin palvelemaan tavoitetta ja suunnitellaan panostukset saavutetun hyödyn pohjalta.

Suunnitellaan yhdessä miten yrityksesi tavoitteet voidaan saavuttaa!