Digitaalisen asiakaskokemuksen parantaminen

Mistä asiakaskokemus syntyy?

Asiakaskokemus on asiakkaan subjektiivinen kokemus yrityksestä tai tuotteesta. Se muodostuu kaikista tunteista, kohtaamisista ja mielikuvista, joita asiakkaalle on yrityksestä kertynyt ja ohjaa voimakkaasti ostokäyttäytymistä.

Kokemuksia syntyy jo ennen asiakassuhteen solmimista. Asiakaskokemuksen voi ajatella muodostuvan asiakkuuden elinkaarella kolmesta osa-alueesta: mielikuvakokemuksesta, ostokokemuksesta ja käyttökokemuksesta. Nämä kaikki vaikuttavat toisiinsa ja niitä kehittämällä voidaan luoda jatkuvaa kilpailuetua.


Mihin asiakaskokemus vaikuttaa?

Asiakaskokemus on syntynyt, eli kyseessä on ostava asiakas. Kiinnittämällä huomiota asiakaskokemukseen voidaan vaikuttaa asiakaspysyvyyteen, ostouseuteen, kertaoston suuruuteen sekä suositteluhalukkuuteen.


Miten asiakaskokemukseen voi vaikuttaa?

Hyödyntämällä analytiikkaa ja ennustemalleja voidaan selvittää asiakkaan päätöksentekovaihe sekä kiinnostuksen kohteet. Näiden tietojen perusteella asiakkaan tarpeeseen voidaan vastata oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa.

Brave tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman digitaalisia keinoja, joilla asiakkaiden yksilölliset tarpeet on mahdollista huomioida. Rakennamme yrityksille yksilöllisiä digitaalisia kokonaisuuksia, joissa hyödynnämme mm. asiakastietoa, markkinoinnin automaatioratkaisuja, hakusanamainontaa sekä kohdennettua display- ja sosiaalisenmedian mainontaa.RD Velho

Digimarkkinoinnin strategia, myynnin raportoinnin työkalu, intranet ja toiminnan käsikirja

Beneq - A Thinner World

Digitaalisen markkinoinnin kokonaisvaltainen kumppanuus verkkosivuston suunnittelusta hakusanamainontaan (SEM)

Reima

Tekninen partneri verkon haasteissa