Analytiikka valjastaa tieteen yrityksesi käyttöön


Posted on 20.06.2017
By Petri Kuusela

Tags: #Analytiikka, Tiede, Analytiikka käytännössä


Kaikilla meistä on jotain mielikuvia analytiikasta. Se voi herättää voimakkaitakin reaktioita tai mielipiteitä suuntaan tai toiseen. Tästä huolimatta monille on epäselvää, mistä analytiikassa on oikeasti kyse, ja missä kaikessa analytiikkaa pystyttäisiin hyödyntämään. Tämän kysymyksen esittävälle saattaa vastaus tulla yllätyksenä: analytiikkaa voi hyödyntää oikeastaan kaikkialla.Analytiikka on nykypäivän yritysmaailman kuumimpia puheenaiheita. Monesti sitä ylistetään, kehutaan ja sanotaan jopa, ettei ilman sitä voi pärjätä. Käyttäjäkokemuksia taasen löytyy varmasti myös aivan päinvastaisia, ja moni luottaa edelleen ennemmin intuitioonsa kuin analytiikkaan. Kun tähän yhdistetään vielä loputtomat vaihtoehdot eri analytiikkapalveluita, menee asiaan tutustuvalla vähemmästäkin jo pää pyörälle. Kaiken tämän informaatiotulvan alla saattaa jäädä mietityttämään aivan peruskysymyksetkin.

Mitä analytiikka oikeastaan on?

Analytiikka yritysmaailmassa on tieteen soveltamista yrityksen päätöksenteossa. Se tarkoittaa, että noudatetaan toimintamallia, joka perustuu järjestelmälliseen mallista saatujen odotettujen ja oikeiden havaittujen tulosten vertaamiseen, ja tarkasteltavan mallin muokkaamiseen näiden havaintojen perusteella. Tämä aivan sama toimintamalli on ajanut ihmiskunnan käsittämättömän nopeaa kehitystä viimeisen sadan vuoden aikana, ja tuonut meille esimerkiksi niin älypuhelimet ja autot, kuin myös monen monituiset lääkkeet apteekissa. Tieteen saavutusten lista on lähes loputon.

Aivan jokainen meistä on siis saanut todeta tieteellisen menetelmän toimivuuden ja tehokkuuden. Harvempi kuitenkaan tunnistaa tämän saman voiman käyttömahdollisuuksia yrityksen johtamisessa. Aivan liian usein päätöksiä tehdään mututuntumalla, mikä on yrityksen kannalta verrattavissa siihen, että ihmisen keuhkokuumetta hoidettaisiin yrttirohdolla antibiootin sijaan; toisinaan tilanne saattaa muuttua paremmaksi, mutta tällöinkin korjaustoimien osuus asiaan on kyseenalainen.

Mitä analytiikka sitten on käytännössä?

Se on yrityksen toiminnan jakamista osiin, ja näiden osien välisten yhteyksien tutkimista. Nämä osat ja yhteydet yhdessä muodostavat mallin, johon viitattiin jo kirjoituksen alussa. Samaa asiaa voi mallintaa monella eri tavalla, eli asian voi jakaa eri tavoilla osiin ja niiden välille voidaan muodostaa erilaisia yhteyksiä. Mallin toimivuus riippuu aina tilanteesta.

Tämän kaiken teorian jälkeen voisi olla esimerkki paikallaan: Moni yritys käyttää analytiikkaa markkinoinnissaan, jolloin tarkasteltavia osia voi olla esimerkiksi mainosten näyttömäärät, klikkaukset ja niistä suoraan aiheutuneet konversiot. Näiden väliltä voidaan ensin päätellä karkea yhteys, että jos mainosten näyttömäärät on nollassa, eli niistä tule myöskään klikkauksia tai konversioita. Tämän päätelmän tekemiseen ei tarvita kummoista analytiikkaa, mutta analytiikan avulla päättelyä voidaan viedä pidemmälle. Edellämainittujen osien yhteyttä voidaan mitata esimerkiksi laskemalla CTR (click-through rate), eli niiden mainosnäyttöjen osuus, jotka saavat aikaan klikkauksen. Tätä voidaan verrata eri mainosten välillä, ja siitä voidaan suoraan päätellä jotain mainoksen toimivuudesta. Tämän yksinkertaisen analytiikan avulla markkinointiryhmä saa tietoa siitä, mitkä mainokset heidän kannattaa uusia tai poistaa toteuttaakseen mahdollisimman tehokasta markkinointia.

Mihin kaikkeen analytiikka soveltuu?

Analytiikkaa voisi hyödyntää käytännössä missä vain yritystoiminnan osa-alueessa, vaikkakin on myös tiedostettava, että aivan kaikissa tilanteissa saavutettu hyöty ei ole sen arvoista. Digitaalisessa markkinoinnissa useimmat markkinointiväylät tarjoavat perusanalytiikan automaattisesti, ja siksi sitä käytetään markkinoinnin puolella paljon. Myös verkkosivujen analytiikkaa on helppo toteuttaa esimerkiksi Google Analyticsin avulla. Samanlaisia analytiikan keinoja olisi kuitenkin mahdollista ja hyvin järkevää hyödyntää myös muussa yrityksen toiminnassa, mikä on jo harvinaisempaa. Esimerkiksi jo yrityksen rahavirtoja laskutuksesta analysoimalla saadaan paljon tietoa yrityksen ja sen eri osien kunnosta, jolloin voidaan kehitysresurssit ohjata oikeaan osoitteeseen. Analytiikan ollessa käytössä päätösten ei tarvitse perustua mututuntumaan.


Lovestorymme Ad Kiivin kanssa syvenee - Oddy Inc on syntynyt!

27.10.2017 by Jukka Leino

Mediatiedote 27.10.2017   Kertarytinällä keskisuurten toimistojen joukkoon - Brave...

Miltä minusta tuntuu saada palautetta?

12.10.2017 by Jukka Leino

Koko meidän oma porukka otti viestin erittäin positiivisesti vastaan. Toki kysymyksiä on noussut...

Ad Kiivi ja Brave Digital yhdistyvät

02.10.2017 by Jukka Leino

Markkinointitoimisto Ad Kiivi Oy ja digitaalisen markkinoinnin, analytiikan sekä ohjelmisto- ja web...

Lisää voimaa asiakasrajapintaan - Tervetuloa Jukka!

14.09.2017 by Jukka Leino

Palvelutarjoamamme on kasvanut sikäli laajaksi, että ei ole helppoa löytää osaajaa, joka saisi...

Customer data

Voiko oman asiakastiedon ja ostetun median tiedot yhdistää?

08.09.2017 by Jukka Leino

Kyseessä on teknologia, jonne voidaan tuoda dataa useasta tietolähteestä ja yhdistää niitä...

Big picture

Mitä Braven kokonaisvaltainen asiakas saa?

31.08.2017 by Jukka Leino

Esimerkki -case: Markkinoinnin automaatio oli asia, josta asiakas oli lukenut sivuiltamme....

Natiivimainonta

Brave otti palveluvalikoimaansa natiivimainonnan

10.08.2017 by Teemu Leskinen

Natiivimainonta? Tuntuuko, että tekisi mieli Googlata termi ennen kuin jatkat lukemista? Ei...

back to school

Lomista on nautittu ja kasvu jatkuu!

09.08.2017 by Jukka Leino

Ajatusten irroittaminen operatiivisesta tekemisestä mahdollistaa monille asioille paikalleen...